Bộ máy tổ chức

* Tổ chức bộ máy và biên chế:
a/. Lãnh đạo Trung tâm:
- Giám đốc Trung tâm Phụ trách chung

- 01 Phó Giám đốc Trung tâm phụ trách công tác Khuyến nông trồng trọt và Thông tin tuyên truyền, Đào tạo, tập huấn.
- 01 Phó Giám đốc Trung tâm phụ trách công tác Khuyến lâm.
b/. Văn phòng Trung tâm hiện nay có:
- Phòng Kỹ thuật chuyển giao công nghệ (trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, ngư nghiệp): Có 01 Trưởng phòng phụ trách chung và 01 Phó trưởng phòng.

- Phòng Kế hoạch - Tài chính ,Tổng hợp :  Có 01 Trưởng phòng phụ trách chung và 01 Phó trưởng phòng.
- Phòng Truyền thông - Đào tạo và thị trường: Có 01 Trưởng phòng phụ trách chung và 01 Phó trưởng phòng.
c/. Các Trạm:
Gồm: 9 Trạm khuyến nông các huyện Thị, Thành phố:

- Các trạm có Trưởng trạm phụ trách chung và phó trưởng trạm
(Riêng 02 Trạm Khuyến nông Thành phố Đông Hà Và Thị xã Quảng trị chỉ có Trưởng trạm)
* Nhiệm vụ các phòng 
- Phòng Kỹ thuật chuyển giao công nghệ:

Làm các báo cáo đột xuất, báo cáo 2 tuần 1 lần theo trực báo định kỳ, báo cáo quý, 6 tháng, báo cáo năm, báo cáo kỹ thuật  của các mô hình chuyển giao, làm kế hoạch năm trong phạm vi của Phòng, báo cáo các chuyên đề, đề tài khảo nghiệm, thí nghiệm thuộc nghiệp vụ của Phòng theo quy định gửi cho cán bộ chuyên trách thuộc Phòng Kế hoạch- Tài chính, tổng hợp để tổng hợp báo cáo lãnh đạo.

Trưởng phó phòng phải tham gia trực báo định kỳ, báo cáo kết qủa thực hiện công tác trong kỳ (bằng văn bản) những đề xuất kiến nghị và nhận nhiệm vụ hoạt động của kỳ tới. Được phép tổ chức các buổi sinh hoạt, trực báo chuyên môn và báo cáo kết qủa với Lãnh đạo Trung tâm.
- Phòng Truyền thông - Đào tạo và Thị trường:
Xây dựng các chương trình truyền thông về khuyến nông, (Trang nông nghiệp),cập nhật thông tin giá cả thị trường phát trên Đài phát thanh truyền hình địa phương và trên Báo. Tham mưu tổ chức các hội nghị, hội thảo thường kỳ và các chuyên đề tham quan học tập kinh nghiệm trong và ngoài nước. Tổ chức tập huấn, huấn luyện phối hợp với các phòng khác và các Trạm khuyến nông thực hiện tốt các nhiệm vụ của Trung tâm.

Trưởng phó phòng phải tham gia trực báo định kỳ, báo cáo kết qủa thực hiện công tác trong kỳ (bằng văn bản) những đề xuất kiến nghị và nhận nhiệm vụ hoạt động của kỳ tới. Được phép tổ chức các buổi sinh hoạt, trực báo chuyên môn và báo cáo kết qủa với Lãnh đạo Trung tâm.
Tham mưu xây dựng và tổng hợp kế hoạch các chương trình về truyền thông thông tin.
- Phòng Kế hoạch - Tài chính, Tổng hợp:
Làm báo cáo cập nhật sổ sách về kinh phí theo chuyên môn quản lý, báo cáo quỹ cơ quan từ 1 đến 2 lần/tháng ( bằng văn bản) cho Lãnh đạo Trung tâm. Nhận trên phát dưới kinh phí kịp thời đầy đủ rỏ ràng. Xây dựng kế hoạch ngân sách tháng, quý, năm. Tham mưu cho Ban giám đốc về hoạt động tài chính của toàn đơn vị.

+ Phối hợp với các phòng chuyên môn tổ chức ký kết hợp đồng, nghiệm thu thanh lý mô hình Khuyến nông.
+ Quản lý hồ sơ cán bộ đầy đủ, chặt chẽ, tập hợp thi đua khen thưởng, gửi công văn đi, lưu trữ đến, xử lý, soạn thảo các công văn, báo cáo các hoạt động nội bộ văn phòng, mở sổ theo dõi việc thực hiện các quy định của cơ quan đối với các cá nhân và các phòng ban, Trạm Khuyến nông...
+ Giải quyết các vấn đề nội vụ của Văn phòng Trung tâm dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc. Tham mưu giúp việc cho Ban giám đốc về vấn đề tổ chức bộ máy của đơn vị. Quản lý vật tư hàng hoá của Trung tâm, tổ chức tốt công tác kiểm kê định kỳ, mở sổ chi tiết theo dõi vật tư tài sản trang thiết bị của đơn vị (kể cả các Trạm).
+Tập hợp báo cáo tháng, quý, năm, sơ kết, tổng kết của đơn vị.
Tham mưu xây dựng và tổng hợp kế hoạch các chương trình khuyến nông hàng năm cho Lãnh đạo Trung tâm.
+ Phối hợp với các Phòng khác và các Trạm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trưởng, phó phòng phải tham gia trực báo, báo cáo kiến nghị và nhận nhiệm vụ hoạt động của kỳ tới.
- Các Trạm trực thuộc:
+ Chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp đội ngũ cán bộ khuyến nông của Trạm và đội ngũ KNV cơ sở.

+ Tham gia trực báo định kỳ theo quy định của Trung tâm có báo cáo bằng văn bản và (Email) trước 01 ngày về Trung tâm(cán bộ chuyên trách tổng hợp phòng Kế hoạch -Tài chính tổng hợp), làm báo cáo quý, 6 tháng, năm. Báo cáo chuyên đề về các mô hình trình diễn (bằng văn bản) gửi cán bộ chuyên trách tổng hợp thuộc phòng Kế hoạch-Tài chính,của Trung tâm để kịp thời báo cáo lên Lãnh đạo Trung tâm. Ngoài ra báo cáo đó phải gửi đồng chí Phó chủ tịch phụ trách nông nghiệp và Phòng nông nghiệp huyện.
+ Lập kế hoạch dài hạn, ngắn hạn, năm trong phạm vi của trạm. Tổ chức thực hiện mô hình các chương trình Khuyến nông đã được các cấp lãnh đạo phê duyệt trên phạm vi địa bàn đảm bảo đúng yêu cầu và hiệu quả.
+ Có chương trình phối hợp hoạt động với các phòng ban liên quan, các hội đoàn thể của Huyện, nhưng phải được sự thống nhất của  UBND huyện. Đồng thời tổng hợp báo cáo đánh giá về các hoạt động phối hợp các mô hình khuyến nông đã được tổ chức trình diễn ở địa phương mình phụ trách cho Trung tâm (phòng KH-TC,TH) để báo cáo lãnh đạo Trung tâm.
+ Tổ chức các hoạt động tư vấn và dịch vụ kỹ thuật cho nông dân trong khuôn khổ pháp luật cho phép.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây