Tổng quan

*Quá trình thành lập và phát triển:
 Trụ sở Trung tâm Khuyến nông Quảng Trị
       Để thực hiện tốt công tác khuyến nông địa phương, chuyển giao và hướng dẫn nông dân thực hiện và áp dụng tốt tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất nông nghiệp, UBND tỉnh Quảng Trị ra quyết định số: 1169/QĐ-UB ngày 28/10/1993 Về việc thành lập Trung tâm Khuyến nông tỉnh, đến tháng 10 năm 1995 các Trạm khuyến nông huyện được thành lập. Tháng 7/1996, sau khi sáp nhập 3 Sở: Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thuỷ lợi, UBND tỉnh ra quyết định số: 875/QĐ-UB ngày 7/8/1996 thành lập Trung tâm khuyến nông - Khuyến lâm. Để phù hợp trong giai đoạn mới theo thông tư liên tịch số: 61/2008/TTLT-BNN - BNV ngày 15/5/2008 UBND tỉnh đã có quyết định số: 298/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2009  thành lập Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư trên cơ sở hợp nhất hai Trung tâm ,Trung tâm Khuyến ngư với Trung tâm Khuyến nông Khuyến lâm Q.Trị, và ngày 25/02/ 2016 Trung tâm được đổi tên thành Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Trị./.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây