ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG TRONG HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNG

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG TRONG HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNG

 •   01/12/2023 02:47:04 AM
 •   Đã xem: 5
 •   Phản hồi: 0
Một trong những hoạt động xuyên suốt của khuyến nông Quảng Trị từ khi thành lập đơn vị đến nay chính là thông tin tuyên truyền, đào tạo huấn luyện. Đây được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên của Khuyến nông và đã được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, ngành nông nghiệp Quảng Trị giao trọng trách triển khai thực hiện.
NÔNG NGHIỆP QUẢNG TRỊ ĐẨY MẠNH TĂNG TRƯỞNG XANH HƯỚNG TỚI MỤC TIÊU GIẢM PHÁT THẢI TRONG SẢN XUẤT

NÔNG NGHIỆP QUẢNG TRỊ ĐẨY MẠNH TĂNG TRƯỞNG XANH HƯỚNG TỚI MỤC TIÊU GIẢM PHÁT THẢI TRONG SẢN XUẤT

 •   05/10/2023 04:35:00 AM
 •   Đã xem: 97
 •   Phản hồi: 0
Việt Nam nằm trong nhóm 6 quốc gia phát thải lớn nhất tại ASEAN. Thực tế, nước ta đã quan tâm tới chính sách giảm phát thải từ khá sớm cùng nhiều biện pháp hành động quyết liệt, với việc ban hành Quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 25.9.2012 phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, định hướng đến năm 2030 giảm mức phát thải khí nhà kính mỗi năm ít nhất 1,5 – 2%, giảm lượng phát thải khí nhà kính trong các hoạt động năng lượng từ 20 – 30% so với phương án phát triển bình thường.
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNG

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNG

 •   03/10/2023 02:44:00 AM
 •   Đã xem: 89
 •   Phản hồi: 0
Với sự phát triển của khoa học kỹ thuật trong thời đại 4.0 như hiện nay, chuyển đổi số không chỉ là một xu thế về công nghệ trên toàn cầu, mà còn tác động sâu rộng đến tất cả các lĩnh vực đặc biệt là hoạt động sản xuất nông nghiệp. Xác định vai trò của chuyển đổi số trong nông nghiệp, thời gian qua Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Trị đã từng bước ứng dụng chuyển đổi số và tích cực chuyển giao những tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới, đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ kỹ thuật, canh tác cho nông dân, chuyển tải kịp thời những chủ trương, đường lối, chính sách phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, nhiều mô hình thành công đã được nhân ra diện rộng.
KHUYẾN NÔNG VỚI CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, ỨNG DỤNG VÀO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

KHUYẾN NÔNG VỚI CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, ỨNG DỤNG VÀO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

 •   21/09/2023 04:23:00 AM
 •   Đã xem: 135
 •   Phản hồi: 0
Hệ thống khuyến nông Quảng Trị 30 năm hình thành, phát triển ngày càng được củng cố, kiện toàn, hoạt động hiệu quả, có nhiều đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành nông nghiệp tỉnh nhà.
Ảnh: Internet

XÂY DỰNG MÃ SỐ VÙNG TRỒNG, CON ĐƯỜNG XUẤT KHẨU NÔNG SẢN QUẢNG TRỊ

 •   21/09/2023 04:04:00 AM
 •   Đã xem: 64
 •   Phản hồi: 0
Thiết lập và cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu đóng vai trò quan trọng đối với xuất khẩu nông sản do đây là yêu cầu bắt buộc của các thị truờng và thông lệ quốc tế nhằm đảm bảo tuân thủ quy định của nuớc nhập khẩu về kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc.
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NÔNG SẢN QUẢNG TRỊ GẮN VỚI XÂY DỰNG SẢN PHẨM OCOP

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NÔNG SẢN QUẢNG TRỊ GẮN VỚI XÂY DỰNG SẢN PHẨM OCOP

 •   21/09/2023 03:57:00 AM
 •   Đã xem: 171
 •   Phản hồi: 0
Mặc dù là địa phương có diện tích đất sản xuất nông nghiệp không lớn nhưng giá trị nông- lâm-ngư nghiệp bình quân hằng năm luôn đạt khá, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực. Đặc biệt trong mấy năm trở lại đây, nông nghiệp Quảng Trị đã chuyển dần từ nền nông nghiệp số lượng sang chất lượng và nâng cao giá trị nông sản hàng hóa. Qua đó, tạo việc làm và ổn định đời sống cho người dân nông thôn, góp phần xóa đói giảm nghèo, tăng thêm nguồn lực cho xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.
Lãnh đạo Sở Nông nghiệp & PTNT và Trung tâm Khuyến nông kiểm tra mô hình trồng cây đậu xanh trên vùng đất bị bồi lấp do ảnh hưởng lũ lụt năm 2020 tại xã Triệu Nguyên, huyện Đakrông

VAI TRÒ CỦA KHUYẾN NÔNG CỘNG ĐỒNG TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

 •   20/09/2023 11:21:00 PM
 •   Đã xem: 161
 •   Phản hồi: 0
Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng và nhà nước ta. Hơn 10 năm qua triển khai thực hiện Chương trình, nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nên đã huy động được cả hệ thống chính trị và đông đảo quần chúng nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Phong trào xây dựng nông thôn mới ngày càng lan tỏa trên khắp các địa bàn nông thôn; nhân dân rất phấn khởi, tin tưởng và tích cực hưởng ứng tham gia phong trào với việc hiến đất, góp công, góp của xây dựng nông thôn mới.
Lễ ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác về phát triển vùng nguyên liệu gỗ rừng trồng

ĐỂ TỔ KHUYẾN NÔNG CỘNG ĐỒNG TRỞ THÀNH CẦU NỐI “4 NHÀ”

 •   20/09/2023 10:28:00 PM
 •   Đã xem: 84
 •   Phản hồi: 0
Sau khi thành lập 02 Tổ Khuyến nông cộng đồng (KNCĐ) cụm Vĩnh Linh – Gio Linh – Cam Lộ và Hải Lăng – Triệu Phong, tại Quảng Trị đã có 107 tổ KNCĐ được thành lập với 770 thành viên. Tuy nhiên, hoạt động của các Tổ KNCĐ hiện vẫn chỉ ở mức sơ khai, còn nhiều bỡ ngỡ bởi những khó khăn khách quan.
Tổ KNCĐ chưa trở thành khách hàng của doanh nghiệp
Đc Võ Văn Hưng và lãnh đạo sở NN thăm mô hình lúa vụ Đông Xuân 2020 2021 tại Gio Linh

XỨNG ĐÁNG LÀ NGƯỜI BẠN ĐỒNG HÀNH CỦA NÔNG DÂN

 •   20/09/2023 09:55:00 PM
 •   Đã xem: 104
 •   Phản hồi: 0
Hệ thống tổ chức KN Quảng Trị chính thức ra đời vào năm 1993, ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 13-CP quy định về công tác khuyến nông. Trải qua 30 năm hoạt động, Trung tâm khuyến nông đã không ngừng được củng cố, phát triển và trưởng thành. Hiện nay, lực lượng KN Quảng Trị có 175 người. Trong đó: cấp tỉnh 24 người, cấp huyện có 30 người và 121 nhân viên KN xã, phường, thị trấn. Đặc biệt, thực hiện đề án Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác khuyến nông trên cơ sở kiện toàn mô hình tổ khuyến nông cộng đồng, từ 2 tổ khuyến nông cộng đồng thí điểm và 8 tổ khuyến nông cộng đồng mở rộng theo đề án. Đến thời điểm này toàn tỉnh đã thành lập được 107 tổ KN cộng đồng với 770 thành viên.
Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng

HỆ THỐNG KHUYẾN NÔNG ĐÓNG GÓP TÍCH CỰC TRONG TIẾN TRÌNH ĐỔI MỚI CỦA NGÀNH NÔNG NGHIỆP CỦA TỈNH QUẢNG TRỊ

 •   20/09/2023 04:50:00 AM
 •   Đã xem: 133
 •   Phản hồi: 0
Sau 30 năm hình thành và phát triển, hệ thống khuyến nông trên địa bàn tỉnh đã đạt được những thành tựu quan trọng. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, từ trung ương đến địa phương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh, nông nghiệp Quảng Trị đã phát huy tiềm năng, thế mạnh, huy động mọi nguồn lực đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Trong thành công của ngành nông nghiệp và PTNT cuả tỉnh có sự đóng góp không nhỏ của hệ thống khuyến nông. Nhân kỷ niệm 30 năm thành lập khuyến nông của tỉnh, phóng viên Báo Quảng Trị đã có cuộc phỏng vấn Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Trần Thanh Nam kiểm tra mô hình trồng rừng thâm canh gỗ lớn tại xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng

KHUYẾN NÔNG QUẢNG TRỊ 30 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG

 •   20/09/2023 04:31:00 AM
 •   Đã xem: 86
 •   Phản hồi: 0
Quảng Trị là tỉnh ở khu vực miền Trung có điều kiện thời tiết hết sức khắc nghiệt, hàng năm hạn hán, bão lụt, mưa rét liên tiếp xảy ra, tình hình dịch bệnh trên cây trồng con nuôi dưới nước và trên cạn ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất nông nghiệp của Tỉnh nhà. Trong những năm qua đựơc sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương chính sách tạo đà cho nông nghiệp phát triển, nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật được áp dụng vào sản xuất, nâng cao năng suất chất lượng cây trồng vật nuôi nâng cao đời sống cho bà con nông dân.
HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNG GẮN VỚI CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNG GẮN VỚI CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 •   10/07/2023 11:26:00 PM
 •   Đã xem: 270
 •   Phản hồi: 0
Chuyển đổi số mang ý nghĩa quan trọng với tất cả các ngành trong thời đại công nghệ 4.0, là xu thế toàn cầu và ngành nông nghiệp cũng không ngoại lệ. Theo Quyết định số 749/QĐ-TTg về phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, nông nghiệp là 1 trong 8 lĩnh vực được ưu tiên thực hiện chuyển đổi số. Chuyển đổi số nông nghiệp và phát triển nông thôn là yêu cầu tất yếu khách quan và là trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của cả hệ thống, của ngành, doanh nghiệp, khoa học công nghệ và đặc biệt là người nông dân; là phương thức để thực hiện mục tiêu phát triển nông nghiệp thông minh, nông thôn hiện đại, tăng tỷ trọng của nông nghiệp công nghệ số trong chuỗi sản xuất, chế biến, thị trường và nền kinh tế.
THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA TỔ KHUYẾN NÔNG CỘNG ĐỒNG CỤM HẢI LĂNG – TRIỆU PHONG

THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA TỔ KHUYẾN NÔNG CỘNG ĐỒNG CỤM HẢI LĂNG – TRIỆU PHONG

 •   07/06/2023 02:51:00 AM
 •   Đã xem: 229
 •   Phản hồi: 0
Tổ khuyến nông cộng đồng thí điểm cụm Hải lăng - Triệu phong (Tổ KNCĐ) được thành lập kèm quy chế hoạt động tại Quyết định số 192/QĐ-SNN ngày 08/09/2022 của Sở NN&PTNT Quảng trị. Để thực hiện có hiệu quả các chức năng nhiệm vụ của Tổ KNCĐ góp phần giúp cho các địa phương trong vùng dự án phát triển sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Tổ KNCĐ thí điểm liên huyện đã tổ chức phiên làm việc cùng với một số UBND xã của huyện Hải lăng và Triệu Phong
MÍT TINH HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ QUỐC GIA NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NĂM 2023

MÍT TINH HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ QUỐC GIA NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NĂM 2023

 •   06/06/2023 11:18:00 PM
 •   Đã xem: 201
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 12/5/2022, tại Khu văn hóa xã Vĩnh Hòa huyện Vĩnh Linh; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Tri đã phối hợp với UBND huyện Vĩnh Linh tổ chức Mít tinh Phát động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2023.
các tổ khuyến nông cộng đồng tham quan mô hình trồng rừng gỗ lớn

TỔ KHUYẾN NÔNG CỘNG ĐỒNG CẦU NỐI NÂNG CAO GIÁ TRỊ NÔNG SẢN

 •   26/04/2023 04:02:00 AM
 •   Đã xem: 581
 •   Phản hồi: 0
Tổ khuyến nông cộng đồng sẽ là cầu nối giữa cán bộ khuyến nông, nông dân, doanh nghiệp và nhà quản lý nhằm mục tiêu nâng cao giá trị nông sản; là cánh tay nối dài cho Khuyến nông từ tỉnh đến cơ sở, ngoài chuyển giao khoa học kỹ thuật, sẽ tiếp cận thị trường, tư vấn sản xuất cho bà con, làm công tác chuyển đổi số và các công tác xã hội khác.
TRUY XUẤT NGUỒN GỐC VÀ BÀI TOÁN NÂNG CAO GIÁ TRỊ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP

TRUY XUẤT NGUỒN GỐC VÀ BÀI TOÁN NÂNG CAO GIÁ TRỊ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP

 •   26/04/2023 03:50:00 AM
 •   Đã xem: 717
 •   Phản hồi: 0
Trong bối cảnh kinh tế hội nhập ngày càng phát triển, doanh nghiệp Việt đang đứng trước những thử thách và trở ngại rất lớn khi tiếp cận thị trường tiêu dùng trong và ngoài nước bởi sự xuất hiện của sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Bên cạnh đó, thị trường quốc tế ngày càng khắt khe với các sản phẩm nhập khẩu của Việt Nam. Để hàng xuất khẩu có thể mở rộng thị trường, đặt chân đến những thị trường khó tính. Các sản phẩm hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, đặc biệt là nông sản cần đảm bảo yêu cầu, quy định đưa ra từ phía nước nhập khẩu, trong đó có vấn đề thực hiện truy xuất nguồn gốc.
chị Nhi PCT Phụ nữ xã ghé thăm cơ sở mì rau củ Thiện Bảo

TẠO MÀU SẮC TƯƠI MỚI TỪ THIÊN NHIÊN VỚI MÔ HÌNH MÌ SỢI RAU CỦ THIỆN BẢO

 •   10/04/2023 10:04:00 PM
 •   Đã xem: 378
 •   Phản hồi: 0
Trong cái nắng ấm áp của những ngày tháng 3 chúng tôi có dịp ghé về thăm cơ sở sản xuất thực phẩm dinh dưỡng Thiện Bảo, một mô hình khởi nghiệp, phát triển sản xuất kinh doanh của chị Lê Thị Phượng thôn Đồng Văn, xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Với phẩm chất cần cù, tinh thần vượt khó của người phụ nữ vùng quê cộng với những suy nghĩ hiện đại, chị Phượng đã xây dựng cơ sở kinh doanh tạo việc làm, phát triển kinh tế, mạnh dạn đầu tư khởi nghiệp, biến những thử thách thành cơ hội và giúp đỡ nhiều chị em phụ nữ trong địa phương có nguồn thu ổn định, khẳng định được vị trí của mình trong gia đình, xã hội.
ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NÂNG CAO GIÁ TRỊ SẢN PHẨM NÔNG SẢN

ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NÂNG CAO GIÁ TRỊ SẢN PHẨM NÔNG SẢN

 •   10/04/2023 09:51:00 PM
 •   Đã xem: 780
 •   Phản hồi: 0
Xác định Khoa học Công nghệ (KHCN) là khâu đột phá góp phần chuyển đổi sản xuất theo hướng năng suất, chất lượng, hiệu quả. Thời gian qua, ngành Nông nghiệp đã đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khcn vào sản xuất bằng nhiều hình thức, phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương. Qua đó, không những nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp mà còn tạo ra chuyển biến tích cực trong việc thay đổi tập quán sản xuất của nông dân.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây