Danh bạ điện thoại, email

DANH BẠ, ĐIỆN THOẠI, EMAIL

A/. LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM:
STT Họ tên Chức vụ Ảnh
1 Trần Cẩn
SĐT: 0914222405
Email: trancan@quangtri.gov.vn
Giám đốc
2 Phan Ngọc Đồng
SĐT: 0914127225
Email: phanngocdong@quangtri.gov.vn
Phó
Giám đốc
3 Phan Văn Phương
SĐT: 0914090507
Email: phanvanphuong@quangtri.gov.vn
Phó
Giám đốc
​​


B/. LÃNH ĐẠO PHÒNG VÀ LÃNH ĐẠO TRẠM
STT Họ tên Chức vụ Ảnh
1 Nguyễn Văn Phiếu
SĐT: 0914288234
Email: nguyenvanphieu@quangtri.gov.vn
Trưởng Phòng
Kế hoạch – TC - TH
2 Nguyễn Bảy
SĐT: 0834225809
Email: nguyenbay@quangtri.gov.vn
Trưởng Phòng Kỹ thuật và CGCN
3 Nguyễn Thanh Tùng
SĐT: 0943019468
Email:nguyenthanhtungb@quangtri.gov.vn
Trưởng Phòng Truyền thông ĐT & TT
4 Hoàng Quốc Thịnh
SĐT: 0916619345
Email: hoangquocthinh@quangtri.gov.vn
Phó Trưởng trạm Hướng Hóa
5 Hồ Tất Hiến
SĐT: 0914164670
Email: hotathien@quangtri.gov.vn
Trưởng trạm Đakrông
6 Dương Hồng Phong
SĐT: 0914148225
Email: duonghongphong@quangtri.gov.vn
Trưởng trạm Cam Lộ
7 Phạm Hữu Cường
SĐT: 0915031029
Email: phamhuucuong@quangtri.gov.vn
Phó Trưởng trạm Đông Hà
8 Đặng Ngọc Vỹ
SĐT: 0915073639
Email: dangngocvy@quangtri.gov.vn
Trưởng trạm Gio Linh
9 Lê Chí Công
SĐT: 0914978708
Email: lechicongb@quangtri.gov.vn
Trưởng trạm Vĩnh Linh
10 Hoàng Thị Thùy Trang
SĐT: 0943767369
Email: hoangthithuytrang@quangtri.gov.vn
Phó Trưởng trạm Triệu Phong  
11 Võ Đức Quốc
SĐT: 0942109559
Email: voducquoc@quangtri.gov.vn
Trưởng trạm Tx Quảng Trị 
12 Trần Lương
SĐT: 0813873872
Email: tranluong@quangtri.gov.vn
Trưởng trạm Hải Lăng

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây