Hội nghị đầu bờ mô hình thâm canh chuối Tiêu Hồng

KẾT QUẢ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ỨNG DỤNG VÀO THỰC TẾ SẢN XUẤT

 •   03/10/2023 03:59:00 AM
 •   Đã xem: 224
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện đề tài khoa học cấp cơ sở “Nghiên cứu hoàn thiện quy trình thâm canh chuối Tiêu hồng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại huyện ĐaKrông, tỉnh Quảng Trị”. Từ năm 2021, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã triển khai mô hình thí điểm trồng thâm canh chuối tiêu hồng tại thôn A Ngo, xã A Ngo, huyện Đakrông, với quy mô 1 ha. Sau 2 năm thực hiện, đề tài đã hoàn thành các nội dung nghiên cứu, kết quả đạt được theo mục tiêu đề ra.
Mô hình cà phê dự án khuyến nông trung ương

TÁI CANH CÀ PHÊ, GÓP PHẦN NÂNG CAO NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG CÀ PHÊ HƯỚNG HÓA

 •   25/09/2023 04:51:00 AM
 •   Đã xem: 327
 •   Phản hồi: 0
Cà phê, một trong 3 cây công nghiệp dài ngày chủ lực của tỉnh Quảng Trị (Cà phê, hồ tiêu, cao su) được trồng tập trung tại huyện Hướng Hóa. Tổng diện tích cà phê tính đến cuối năm 2022 là 4.094 ha, trong đó khoảng trong đó khoảng 3.885,11 ha cho sản phẩm, năng suất cà phê nhân trung bình 11 tạ/ha, sản lượng nhân bình quân đạt gần 4.500 tấn.
phun thuốc sinh học bằng máy Drone

NÂNG CAO NĂNG SUẤT LÚA GẮN VỚI VIỆC ỨNG DỤNG CÁC TIẾN BỘ KỸ THUẬT MỚI

 •   25/09/2023 04:13:00 AM
 •   Đã xem: 589
 •   Phản hồi: 0
Quảng Trị có diện tích sản xuất lúa hàng năm khoảng từ 50.000 ha, năng suất dao động khoảng 55 tạ/ha/vụ, sản lượng khoảng 250.000-260.000 tấn. Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật (KHKT) được xem là giải pháp quan trọng tác động trực tiếp đến năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp và là một trong những yếu tố quan trọng để thực hiện thành công cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Trên địa bàn tỉnh, qua thực tiễn sản xuất cho thấy, tiến bộ KHKT đã đóng góp hiệu quả vào phát triển sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hoá nông sản.
Mô hình sản xuất lúa hữu cơ liên kết tiêu thụ sản phẩm tại HTX Tiên Mỹ, xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh do Trung tâm Khuyến nông tỉnh và Công ty Cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị phối hợp triển khai

GỠ KHÓ CHO VIỆC MỞ RỘNG DIỆN TÍCH SẢN XUẤT LÚA HỮU CƠ

 •   20/09/2023 10:45:00 PM
 •   Đã xem: 218
 •   Phản hồi: 0
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra mục tiêu đối với lĩnh vực sản xuất nông nghiệp là phấn đấu đến năm 2025 có 1.000 ha lúa hữu cơ. Tuy nhiên, đến nay đã nửa nhiệm kỳ trôi qua nhưng việc thực hiện nghị quyết đang gặp nhiều khó khăn, diện tích sản xuất lúa hữu cơ toàn tỉnh vẫn còn thấp, tiến độ nhân rộng diện tích còn chậm.
KHUYẾN NÔNG VỚI CÔNG TÁC CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HẢI LĂNG

KHUYẾN NÔNG VỚI CÔNG TÁC CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HẢI LĂNG

 •   08/08/2023 04:43:00 AM
 •   Đã xem: 348
 •   Phản hồi: 0
Hải lăng là một huyện thuần nông trên 80% thu nhập của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Đời sống của nông dân còn khó khăn, thu nhập thấp. Thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp của huyện còn chậm, cơ cấu nông nghiệp còn bất hợp lý, trồng trọt vẫn chiếm tỷ trọng cao, tình trạng độc canh cây lương thực vẫn tồn tại; trong khi đó nhiều tiềm năng phát triển chăn nuôi, lâm nghiệp và thuỷ sản chưa được khai thác tốt.
KHUYẾN NÔNG – “CẦU NỐI” CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG LIÊN KẾT TIÊU THỤ SẢN PHẨM

KHUYẾN NÔNG – “CẦU NỐI” CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG LIÊN KẾT TIÊU THỤ SẢN PHẨM

 •   08/08/2023 04:16:00 AM
 •   Đã xem: 344
 •   Phản hồi: 0
Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, liên kết tiêu thụ sản xuất, xây dựng các mô hình đạt hiệu quả kinh tế cao, chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong sản xuất là những nội dung quan trọng trong phát triển nông nghiệp. Để thực hiện đạt hiệu quả những nội dung này, không thể thiếu vai trò của hệ thống khuyến nông từ tỉnh đến cơ sở.
Ảnh: Internet

ĐẨY MẠNH LIÊN KẾT SẢN XUẤT LÚA CHẤT LƯỢNG CAO TRONG VỤ ĐÔNG XUÂN 2022-2023, HƯỚNG TỚI MỤC TIÊU TÁI CƠ CẤU NGÀNH HÀNG LÚA GẠO CỦA TỈNH

 •   06/06/2023 11:37:00 PM
 •   Đã xem: 482
 •   Phản hồi: 0
Lúa chất lượng cao là một trong những sản phẩm chủ lực Quốc gia, là cây trồng đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị của Quốc gia. Ngành hàng lúa gạo có vị trí quan trọng đối với sự phát triển nông nghiệp và nông thôn, đóng góp cho đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, ảnh hưởng đến đời sống của số đông nông dân, an sinh và ổn định xã hội và là ngành hàng có lợi thế về điều kiện sinh thái gắn với các giá trị văn hóa và di sản của nền văn minh lúa nước lâu đời của nước ta.
Ảnh: Internet

THÚC ĐẨY ỨNG DỤNG QUẢN LÝ SỨC KHỎE CÂY TRỒNG TỔNG HỢP (IPHM) TRÊN CÂY TRỒNG CHỦ LỰC Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2022- 2030

 •   10/04/2023 09:55:00 PM
 •   Đã xem: 935
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Bộ NN-PTNT đã ban hành Kế hoạch hành động về thúc đẩy quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp trên cây trồng chủ lực ở Việt Nam giai đoạn 2022 – 2030 nhằm thực hiện nhiệm vụ: “Xây dựng các chương trình quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM) và sử dụng sinh vật có ích trên cây trồng chủ lực nhằm bảo vệ sản xuất, kiểm soát mức độ suy thoái đất, bảo vệ “sức khỏe” đất, sức khỏe con người, động vật và môi trường sinh thái”.
Ảnh: Internet

HƯỚNG DẪN CẤP, QUẢN LÝ MÃ SỐ VÙNG TRỒNG LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT

 •   12/01/2023 04:20:00 AM
 •   Đã xem: 1363
 •   Phản hồi: 0
Để công tác cấp, quản lý mã số vùng trồng nội địa lĩnh vực trồng trọt đúng quy định; nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan nhằm theo dõi và kiểm soát tình hình sản xuất; kiểm soát chất lượng sản phẩm; phục vụ truy xuất nguồn gốc sản phẩm cây trồng, Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Quảng Trị hướng dẫn quy trình cấp mã số vùng trồng lĩnh vực trồng trọt trên địa bàn tỉnh với một số nội dung chính sau:

HƯỚNG DẪN CẤP, QUẢN LÝ MÃ SỐ VÙNG TRỒNG LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT

 •   29/11/2022 08:39:00 PM
 •   Đã xem: 1139
 •   Phản hồi: 0
Để công tác cấp, quản lý mã số vùng trồng nội địa lĩnh vực trồng trọt đúng quy định; nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan nhằm theo dõi và kiểm soát tình hình sản xuất; kiểm soát chất lượng sản phẩm; phục vụ truy xuất nguồn gốc sản phẩm cây trồng, Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Quảng Trị hướng dẫn quy trình cấp mã số vùng trồng lĩnh vực trồng trọt trên địa bàn tỉnh với một số nội dung chính sau:
ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ DỊCH HẠI TỔNG HỢP (IPM) TRÊN CÂY TRỒNG CHỦ LỰC, CÓ GIÁ TRỊ KINH TẾ CAO

ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ DỊCH HẠI TỔNG HỢP (IPM) TRÊN CÂY TRỒNG CHỦ LỰC, CÓ GIÁ TRỊ KINH TẾ CAO

 •   04/10/2022 03:11:00 AM
 •   Đã xem: 1106
 •   Phản hồi: 0
Chương trình Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) được áp dụng tại Quảng Trị từ những năm 1993-1994. Sau gần 30 năm, chương trình đã chứng tỏ được vai trò ưu việt trong việc nâng cao nhận thức của người nông dân, giảm thiểu tối đa lượng thuốc Bảo vệ thực vật được sử dụng trên đồng ruộng.
Tiếp tục triển khai Dự án tái canh cây cà phê chè tại Hướng Hóa năm 2022 thuộc Dự án Khuyến nông Trung ương giai đoạn 2020-2022

Tiếp tục triển khai Dự án tái canh cây cà phê chè tại Hướng Hóa năm 2022 thuộc Dự án Khuyến nông Trung ương giai đoạn 2020-2022

 •   04/05/2022 04:32:00 AM
 •   Đã xem: 1226
 •   Phản hồi: 0
 Dự án tái canh cây cà phê chè tại Hướng Hóa thuộc chương trình Dự án Khuyến nông Trung ương giai đoạn 2020-2022 được ký kết thực hiện giữa Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Trung tâm Khuyến nông Quảng Trị theo đơn đặt hàng của Bộ Nông nghiệp và PTNT được thực hiện nối tiếp năm 2020 và 2021 với quy mô 12 ha trong năm 2022 tại xã Tân Liên và Thị trấn Khe Sanh.
sơ chế chanh leo tại HTX Tây Vĩnh Thủy, xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh

Tháo gỡ khó khăn cho các Hợp tác xã trong thời điểm đại dịch Covid -19

 •   14/02/2022 02:56:22 AM
 •   Đã xem: 1330
 •   Phản hồi: 0
Đại dịch Covid – 19 hoành hành từ đầu năm 2021 đến nay nên hoạt động sản xuất, kinh doanh của các Hợp tác xã (HTX) gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là vấn đề tiêu thụ sản phẩm. Nhiều đơn vị đã phải thu hẹp sản xuất, giảm sản lượng khiến thu nhập của các thành viên, người lao động bị giảm đáng kể
Ảnh: Internet

CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH, THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG

 •   04/10/2021 04:59:00 AM
 •   Đã xem: 1057
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 3/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến 2025, định hướng đến 2030”, UBND tỉnh đã chủ động ban hành Kế hoạch số 5980/KH-UBND ngày 28/12/2020 về triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, trong đó Nông nghiệp được xác định là một trong 8 lĩnh vực ưu tiên tập trung thực hiện chuyển đổi số đến năm 2030.
ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CHUYỂN ĐỔI SẢN XUẤT VỤ HÈ THU 2021

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CHUYỂN ĐỔI SẢN XUẤT VỤ HÈ THU 2021

 •   05/07/2021 03:48:00 AM
 •   Đã xem: 623
 •   Phản hồi: 0
Những năm gần đây, biến đổi khí hậu đã tác động xấu đến đời sống kinh tế xã hội của cả nước, trong đó có Quảng Trị. Đặc biệt là các đối tượng cây trồng sản xuất trong vụ Hè Thu. Sản xuất vụ Hè Thu 2021 diễn ra trong bối cảnh dự báo gặp nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét, dịch bệnh trên cây trồng luôn là thách thức tiềm ẩn trong thực tiển sản xuất, kèm theo đó dịch bệnh Covid đang diễn biến phức tạp ở trong nước và trên thế giới cần thời gian dài để xử lý.
SẢN XUẤT LÚA HỮU CƠ, CANH TÁC TỰ NHIÊN - ĐIỂM NHẤN TRONG TÁI CƠ CẤU NÔNG NGHIỆP TỈNH QUẢNG TRỊ

SẢN XUẤT LÚA HỮU CƠ, CANH TÁC TỰ NHIÊN - ĐIỂM NHẤN TRONG TÁI CƠ CẤU NÔNG NGHIỆP TỈNH QUẢNG TRỊ

 •   04/07/2021 11:04:00 PM
 •   Đã xem: 1018
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững theo Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Tỉnh Quảng Trị đã ban hành Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 24/4/2017 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017 – 2020, định hướng đến 2025; Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐND về thúc đẩy phát triển cây trồng con nuôi, tạo sản phẩm chủ lực, có lợi thế cạnh tranh của tỉnh giai đoạn 2017-2020, định hướng đến 2025; Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 20/7/2019 của HĐND tỉnh về khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ; khuyến khích liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030 và nhiều chính sách quan trọng khác.
ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CHUYỂN ĐỔI TRONG VỤ HÈ THU 2021

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CHUYỂN ĐỔI TRONG VỤ HÈ THU 2021

 •   27/05/2021 04:29:00 AM
 •   Đã xem: 791
 •   Phản hồi: 0
Những năm gần đây, biến đổi khí hậu đã tác động xấu đến đời sống kinh tế xã hội của cả nước, trong đó có Quảng Trị. Đặc biệt là các đối tượng cây trồng sản xuất trong vụ Hè Thu. Sản xuất vụ Hè Thu 2021 diễn ra trong bối cảnh dự báo gặp nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét, dịch bệnh trên cây trồng luôn là thách thức tiềm ẩn trong thực tiển sản xuất, kèm theo đó dịch bệnh Covid đang diễn biến phức tạp ở trong nước và trên thế giới cần thời gian dài để xử lý.
Ảnh: Internet

ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRONG TÁI CANH CÂY CÀ PHÊ Ở QUẢNG TRỊ

 •   27/05/2021 03:56:00 AM
 •   Đã xem: 741
 •   Phản hồi: 0
Cà phê là một trong ba cây công nghiệp dài ngày chủ lực của tỉnh, cà phê Quảng Trị có chất lượng cao được người tiêu dùng trong và ngoài nước ưa chuộng, là nguồn thu nhập chính của hơn 8.000 hộ gia đình (50% là đồng bào dân tộc thiểu số) trồng cà phê trên địa bàn. Tính đến cuối năm 2020, toàn tỉnh có 4.666 ha cà phê, trong đó có 4.253,2 ha cho sản phẩm, sản lượng ước đạt 4.584 tấn. Diện tích sản xuất có liên kết đạt hơn 1.000 ha, diện tích sản xuất theo quy trình an toàn (tiêu chuẩn 4C, hữu cơ sinh thái…) đạt hơn 500 ha.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây