Ảnh: Internet

HƯỚNG DẪN CẤP, QUẢN LÝ MÃ SỐ VÙNG TRỒNG LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT

 •   12/01/2023 04:20:00 AM
 •   Đã xem: 477
 •   Phản hồi: 0
Để công tác cấp, quản lý mã số vùng trồng nội địa lĩnh vực trồng trọt đúng quy định; nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan nhằm theo dõi và kiểm soát tình hình sản xuất; kiểm soát chất lượng sản phẩm; phục vụ truy xuất nguồn gốc sản phẩm cây trồng, Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Quảng Trị hướng dẫn quy trình cấp mã số vùng trồng lĩnh vực trồng trọt trên địa bàn tỉnh với một số nội dung chính sau:

HƯỚNG DẪN CẤP, QUẢN LÝ MÃ SỐ VÙNG TRỒNG LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT

 •   29/11/2022 08:39:00 PM
 •   Đã xem: 630
 •   Phản hồi: 0
Để công tác cấp, quản lý mã số vùng trồng nội địa lĩnh vực trồng trọt đúng quy định; nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan nhằm theo dõi và kiểm soát tình hình sản xuất; kiểm soát chất lượng sản phẩm; phục vụ truy xuất nguồn gốc sản phẩm cây trồng, Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Quảng Trị hướng dẫn quy trình cấp mã số vùng trồng lĩnh vực trồng trọt trên địa bàn tỉnh với một số nội dung chính sau:
ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ DỊCH HẠI TỔNG HỢP (IPM) TRÊN CÂY TRỒNG CHỦ LỰC, CÓ GIÁ TRỊ KINH TẾ CAO

ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ DỊCH HẠI TỔNG HỢP (IPM) TRÊN CÂY TRỒNG CHỦ LỰC, CÓ GIÁ TRỊ KINH TẾ CAO

 •   04/10/2022 03:11:00 AM
 •   Đã xem: 621
 •   Phản hồi: 0
Chương trình Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) được áp dụng tại Quảng Trị từ những năm 1993-1994. Sau gần 30 năm, chương trình đã chứng tỏ được vai trò ưu việt trong việc nâng cao nhận thức của người nông dân, giảm thiểu tối đa lượng thuốc Bảo vệ thực vật được sử dụng trên đồng ruộng.
Tiếp tục triển khai Dự án tái canh cây cà phê chè tại Hướng Hóa năm 2022 thuộc Dự án Khuyến nông Trung ương giai đoạn 2020-2022

Tiếp tục triển khai Dự án tái canh cây cà phê chè tại Hướng Hóa năm 2022 thuộc Dự án Khuyến nông Trung ương giai đoạn 2020-2022

 •   04/05/2022 04:32:00 AM
 •   Đã xem: 694
 •   Phản hồi: 0
 Dự án tái canh cây cà phê chè tại Hướng Hóa thuộc chương trình Dự án Khuyến nông Trung ương giai đoạn 2020-2022 được ký kết thực hiện giữa Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Trung tâm Khuyến nông Quảng Trị theo đơn đặt hàng của Bộ Nông nghiệp và PTNT được thực hiện nối tiếp năm 2020 và 2021 với quy mô 12 ha trong năm 2022 tại xã Tân Liên và Thị trấn Khe Sanh.
sơ chế chanh leo tại HTX Tây Vĩnh Thủy, xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh

Tháo gỡ khó khăn cho các Hợp tác xã trong thời điểm đại dịch Covid -19

 •   14/02/2022 02:56:22 AM
 •   Đã xem: 1046
 •   Phản hồi: 0
Đại dịch Covid – 19 hoành hành từ đầu năm 2021 đến nay nên hoạt động sản xuất, kinh doanh của các Hợp tác xã (HTX) gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là vấn đề tiêu thụ sản phẩm. Nhiều đơn vị đã phải thu hẹp sản xuất, giảm sản lượng khiến thu nhập của các thành viên, người lao động bị giảm đáng kể
Ảnh: Internet

CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH, THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG

 •   04/10/2021 04:59:00 AM
 •   Đã xem: 509
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 3/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến 2025, định hướng đến 2030”, UBND tỉnh đã chủ động ban hành Kế hoạch số 5980/KH-UBND ngày 28/12/2020 về triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, trong đó Nông nghiệp được xác định là một trong 8 lĩnh vực ưu tiên tập trung thực hiện chuyển đổi số đến năm 2030.
ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CHUYỂN ĐỔI SẢN XUẤT VỤ HÈ THU 2021

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CHUYỂN ĐỔI SẢN XUẤT VỤ HÈ THU 2021

 •   05/07/2021 03:48:00 AM
 •   Đã xem: 253
 •   Phản hồi: 0
Những năm gần đây, biến đổi khí hậu đã tác động xấu đến đời sống kinh tế xã hội của cả nước, trong đó có Quảng Trị. Đặc biệt là các đối tượng cây trồng sản xuất trong vụ Hè Thu. Sản xuất vụ Hè Thu 2021 diễn ra trong bối cảnh dự báo gặp nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét, dịch bệnh trên cây trồng luôn là thách thức tiềm ẩn trong thực tiển sản xuất, kèm theo đó dịch bệnh Covid đang diễn biến phức tạp ở trong nước và trên thế giới cần thời gian dài để xử lý.
SẢN XUẤT LÚA HỮU CƠ, CANH TÁC TỰ NHIÊN - ĐIỂM NHẤN TRONG TÁI CƠ CẤU NÔNG NGHIỆP TỈNH QUẢNG TRỊ

SẢN XUẤT LÚA HỮU CƠ, CANH TÁC TỰ NHIÊN - ĐIỂM NHẤN TRONG TÁI CƠ CẤU NÔNG NGHIỆP TỈNH QUẢNG TRỊ

 •   04/07/2021 11:04:00 PM
 •   Đã xem: 598
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững theo Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Tỉnh Quảng Trị đã ban hành Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 24/4/2017 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017 – 2020, định hướng đến 2025; Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐND về thúc đẩy phát triển cây trồng con nuôi, tạo sản phẩm chủ lực, có lợi thế cạnh tranh của tỉnh giai đoạn 2017-2020, định hướng đến 2025; Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 20/7/2019 của HĐND tỉnh về khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ; khuyến khích liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030 và nhiều chính sách quan trọng khác.
ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CHUYỂN ĐỔI TRONG VỤ HÈ THU 2021

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CHUYỂN ĐỔI TRONG VỤ HÈ THU 2021

 •   27/05/2021 04:29:00 AM
 •   Đã xem: 445
 •   Phản hồi: 0
Những năm gần đây, biến đổi khí hậu đã tác động xấu đến đời sống kinh tế xã hội của cả nước, trong đó có Quảng Trị. Đặc biệt là các đối tượng cây trồng sản xuất trong vụ Hè Thu. Sản xuất vụ Hè Thu 2021 diễn ra trong bối cảnh dự báo gặp nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét, dịch bệnh trên cây trồng luôn là thách thức tiềm ẩn trong thực tiển sản xuất, kèm theo đó dịch bệnh Covid đang diễn biến phức tạp ở trong nước và trên thế giới cần thời gian dài để xử lý.
Ảnh: Internet

ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRONG TÁI CANH CÂY CÀ PHÊ Ở QUẢNG TRỊ

 •   27/05/2021 03:56:00 AM
 •   Đã xem: 335
 •   Phản hồi: 0
Cà phê là một trong ba cây công nghiệp dài ngày chủ lực của tỉnh, cà phê Quảng Trị có chất lượng cao được người tiêu dùng trong và ngoài nước ưa chuộng, là nguồn thu nhập chính của hơn 8.000 hộ gia đình (50% là đồng bào dân tộc thiểu số) trồng cà phê trên địa bàn. Tính đến cuối năm 2020, toàn tỉnh có 4.666 ha cà phê, trong đó có 4.253,2 ha cho sản phẩm, sản lượng ước đạt 4.584 tấn. Diện tích sản xuất có liên kết đạt hơn 1.000 ha, diện tích sản xuất theo quy trình an toàn (tiêu chuẩn 4C, hữu cơ sinh thái…) đạt hơn 500 ha.
Triển khai thực hiện Dự án tái canh cây cà phê chè tại Hướng Hóa

Triển khai thực hiện Dự án tái canh cây cà phê chè tại Hướng Hóa

 •   04/04/2021 11:04:00 PM
 •   Đã xem: 263
 •   Phản hồi: 0
Năm 2021 Trung tâm Khuyến nông Quảng Trị tiếp tục triển khai Dự án tái canh cây cà phê chè tại Hướng Hóa với quy mô 12 ha. Đây là chương trình thuộc Dự án Khuyến nông Trung ương giai đoạn 2020-2022 được ký kết thực hiện giữa Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Trung tâm Khuyến nông Quảng Trị theo đơn đặt hàng của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU XÂY DỰNG MÔ HÌNH TÁI CANH CÂY CÀ PHÊ CHÈ TẠI QUẢNG TRỊ THUỘC DỰ ÁN KHUYẾN NÔNG TW GIAI ĐOẠN 2020-2022

KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU XÂY DỰNG MÔ HÌNH TÁI CANH CÂY CÀ PHÊ CHÈ TẠI QUẢNG TRỊ THUỘC DỰ ÁN KHUYẾN NÔNG TW GIAI ĐOẠN 2020-2022

 •   18/12/2020 03:54:00 AM
 •   Đã xem: 256
 •   Phản hồi: 0
Cà phê là một trong 3 cây công nghiệp dài ngày chủ lực của tỉnh Quảng Trị được trồng tập trung tại Huyện Hướng Hóa với giống chủ lực là cà phê chè Catimor, tổng diện tích tính đến cuối năm 2019 là 4.910 ha, tập trung ở hầu hết các xã trên địa bàn huyện Hướng Hóa với tổng số hộ nông dân trồng cà phê là hơn 8.600 hộ, mỗi năm toàn huyện đạt sản lượng trung bình trên 50.000 tấn quả tươi.
Một số kỹ thuật canh tác cần lưu ý khi trồng cây vụ đông thích ứng với biến đổi khí hậu trên nền đất đặc thù

Một số kỹ thuật canh tác cần lưu ý khi trồng cây vụ đông thích ứng với biến đổi khí hậu trên nền đất đặc thù

 •   29/10/2020 09:01:00 PM
 •   Đã xem: 341
 •   Phản hồi: 0
Đối tượng cây trồng có thể canh tác vụ đông là ngô, khoai lang, cây lạc, cây đậu tương, bí xanh, bí đỏ, dưa chuột, mướp đắng, dưa hấu, ớt, cà chua, rau họ thập tự…
Hội thảo mô hình lúa ở xã Đắk Nang, huyện Krông Nô

Đắk Nông: Tổng kết mô hình trồng thâm canh lúa thơm ST24 theo hướng hữu cơ

 •   29/10/2020 08:57:00 PM
 •   Đã xem: 268
 •   Phản hồi: 0
Những năm trở lại đây, việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất nông nghiệp đã giúp người nông dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông nói chung và xã Đắk Nang, huyện Krông Nô nói riêng ngày càng phát triển. Đặc biệt việc đưa những giống lúa mới vào sản xuất đã giúp người dân nơi đây thay đổi cách thức canh tác.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây