KHUYẾN CÁO NUÔI TRỒNG THỦY SẢN NĂM 2024

Thứ hai - 11/03/2024 23:22
KHUYẾN CÁO NUÔI TRỒNG THỦY SẢN NĂM 2024
  UBND TỈNH QUẢNG TRỊ                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
           Số: 300 /SNN-KHTC                          Quảng Trị, ngày 29 tháng 01năm 2024  
V/v hướng dẫn khung lịch mùa vụ thả giống
        nuôi trồng thủy sản năm 2024
    
    
                                     Kính gửi: UBND các huyện, thị xã và thành phố    
                  
         Từ kết quả nuôi trồng thủy sản năm 2023, căn cứ hướng dẫn khung lịch mùa vụ thả giống tôm nước lợ năm 2024 của Cục Thủy sản và tình hình thực tế của địa phương; Để chủ động sản xuất thủy sản đảm bảo thời vụ, cơ cấu giống nuôi phù hợp với từng điều kiện loại hình mặt nước của địa phương và nâng cao giá trị, hiệu quả sản xuất trên một đơn vị diện tích, thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch được giao trong năm 2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị hướng dẫn khung lịch mùa vụ thả giống và một số khuyến cáo trong nuôi trồng thủy sản năm 2024 như sau: 
I. Đối với đối tượng nuôi mặn, lợ
1. Đối với vùng nuôi tôm ven sông
1.1. Tôm sú: 

- Nuôi 1 vụ trong năm.
- Thời gian thả giống: thả giống từ ngày 15/3 và kết thúc trước ngày 30/6, thu hoạch trước 30/9 để tránh thiệt hại do thiên tai gây ra.
- Mật độ nuôi:
+ Những vùng nuôi có cơ sở hạ tầng đảm bảo yêu cầu nuôi thâm canh, người nuôi nắm vững quy trình kỹ thuật, quản lý ao nuôi tốt: thả giống với mật độ từ 20-30 con P15/m2.
+ Những vùng nuôi có cơ sở hạ tầng còn hạn chế, chỉ đáp ứng được yêu cầu nuôi bán thâm canh, người nuôi nắm vững quy trình kỹ thuật: thả giống với  mật độ từ 10 - 20 con P15/m2.
+ Vùng nuôi tôm có địa hình thấp, không cải tạo được đáy ao và vùng nuôi thường xuyên bị dịch bệnh, áp dụng hình thức nuôi quảng canh, chuyên canh hoặc nuôi xen ghép (tôm, cua xanh, cá nước lợ...): thả giống với mật độ từ 3 - 5 con/m2.
1.2. Tôm thẻ chân trắng:
- Nuôi 1 - 2 vụ trong năm.
+ Nuôi tôm chính vụ: thả giống từ ngày 15/3 đến ngày 30/6, thu hoạch trước 30/9 để tránh bị thiệt hại do thiên tai gây ra.
+ Nuôi tôm vụ đông: thả giống từ ngày 01/9 đến ngày 30/10 (Áp dụng đối với những cơ sở nuôi có cơ sở hạ tầng tốt, môi trường nước ổn định, kiểm soát được nhiệt độ và các điều kiện nuôi khác trong mùa đông, đảm bảo công trình ao nuôi tránh được lũ lụt trung bình hằng năm)
- Mật độ nuôi khuyến cáo: 
+ Ao đất lót bạt hoàn toàn: Thả giống với mật độ từ 100 - 200 con PL12/m2.
+ Ao đất có lót bạt bờ: Cơ sở hạ tầng đảm bảo yêu cầu nuôi thâm canh, người nuôi nắm vững quy trình kỹ thuật, quản lý ao nuôi tốt: thả giống với mật độ từ 80 - 100 con PL12/m2.
+ Ao đất hoàn toàn có cơ sở hạ tầng còn hạn chế, chỉ đáp ứng được yêu cầu nuôi bán thâm canh, người nuôi nắm vững quy trình kỹ thuật: thả giống với mật độ nuôi < 80 con PL12/m2.
2. Đối với vùng nuôi tôm thẻ chân trắng trên cát
- Nuôi 2,3 vụ trong năm
+ Nuôi tôm chính vụ: thả giống từ ngày 15/2 đến ngày 30/6.
+ Nuôi tôm vụ đông: thả giống từ ngày 01/9 đến ngày 30/12. (Áp dụng đối với những cơ sở nuôi có cơ sở hạ tầng tốt, môi trường nước ổn định, kiểm soát được nhiệt độ và các điều kiện nuôi khác trong mùa đông)
Mật độ thả nuôi khuyến cáo: từ 100 - 200 con PL12/m2.
3. Đối với các cơ sở nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao; cơ sở hạ tầng tốt; chủ động kiểm soát tốt các yếu tố môi trường, dịch bệnh:
Thả giống quanh năm, mật độ thả nuôi: từ 100 - 300 con PL12/m2.
4. Đối với nuôi ngao bãi triều
- Thời gian thả giống: Thả giống tập trung từ 01/01 - 30/3/2024. 
- Mật độ thả nuôi: Từ 150 - 200 con/m2. 
- Kích cỡ: Ngao giống đạt kích cỡ 500 – 1.000 con/kg.
5. Đối với nuôi ốc hương
- Thời gian thả giống: Thả giống tập trung từ 01/3 - 30/5/2024. 
- Mật độ thả nuôi: Từ 500 - 600 con/m2. 
- Kích cỡ: giống đạt kích cỡ 30.000 – 40.000 con/kg.
II. Đối với các đối tượng nuôi nước ngọt
1. Đối với nuôi cá trong ao, hồ nhỏ: 

- Hình thức nuôi chủ yếu là nuôi ghép các loài cá truyền thống. 
- Thời gian thả giống: Thả giống chính vụ từ 01/01 - 30/5/2024 và từ 01/12-30/12/2024. 
- Mật độ thả nuôi: Từ 01 - 03 con/m2. 
- Kích cỡ: Cá giống đạt kích cỡ 30 - 80 con/kg.
2. Đối với nuôi cá hồ đập:
- Thời gian thả giống: Từ 01/01 - 30/3/2024 và từ 01/11 - 30/12/2024. 
- Lượng giống thả: Từ 40 - 100 kg/ha. 
- Kích cỡ: Cá giống đạt kích cỡ 05 - 15 con/kg.
3. Đối với nuôi cá lồng trên sông, hồ chứa: 
- Thời gian thả giống: Từ 01/01 - 30/4/2024. 
- Mật độ (cá truyền thống): Từ 10 - 30 con/m3. 
- Kích cỡ (cá truyền thống): Cá giống đạt kích cỡ 20 - 25 con/kg.
Các loài cá khác tùy theo đặc điểm của loài để thả giống, ưu tiên thả giống có kích cỡ lớn. 
III. Quản lý mùa vụ thả giống và các yếu tố đầu vào
 Trên cơ sở hướng dẫn thời gian, mật độ và kích cỡ thả giống trong nuôi trồng thủy sản năm 2024, đề nghị UBND các huyện, thị xã và thành phố chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện các nội dung sau:
1. Phổ biến và khuyến cáo người nuôi tuân thủ hướng dẫn khung lịch mùa vụ thả giống nuôi trồng thủy sản năm 2024.
2. Hướng dẫn người nuôi thực hiện kê khai ban đầu theo quy định. Tăng cường công tác quản lý cộng đồng trong các khâu sản xuất như: quản lý chất lượng con giống; quản lý hệ thống nước cấp, nước thải; quản lý các biện pháp phòng chống dịch bệnh.
3. Khuyến cáo các cơ sở/vùng nuôi liên kết với các cơ sở sản xuất giống có uy tín để có con giống chất lượng tốt phục vụ sản xuất. Các cơ sở nuôi nên đến cơ sở sản xuất cung ứng tôm giống để lấy mẫu xét nghiệm, kiểm tra các mầm bệnh nguy hiểm theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước lúc lựa chọn con giống thả nuôi. Giống thả nuôi từ các tỉnh khác nhập về phải có giấy chứng nhận kiểm dịch của cơ quan có thẩm quyền.
4. Khuyến cáo người nuôi không sử dụng các loại thuốc, hoá chất, kháng sinh bị cấm theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc không rõ nguồn gốc, chưa có giấy phép lưu hành. Liên kết với cơ sở sản xuất, cung ứng thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường có uy tín để đảm bảo có nguồn vật tư tốt phục vụ cho sản xuất.
5. Khuyến khích người nuôi thực hiện quy trình nuôi tôm nhiều giai đoạn và thả giống cỡ lớn để nuôi thương phẩm, thực hiện cải tạo ao đầm nuôi đảm bảo kỹ thuật để loại bỏ mầm bệnh trong ao.
6. Phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện cấp mã số cơ sở nuôi thủy sản lồng bè, tôm sú, tôm thẻ chân trắng theo quy định tại Luật Thủy sản năm 2017 và Nghị định số 26/2019/NĐ-CP của Chính phủ.
Các vướng mắc về kỹ thuật, dịch bệnh và các vấn đề liên quan trong quá trình nuôi trồng thủy sản cần được tư vấn và phối hợp xử lý, đề nghị liên hệ trực tiếp Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hoặc qua điện thoại: Chi cục Thủy sản (0233-3566606); Chi cục Chăn nuôi và Thú y (0233-3564244); Trung tâm Khuyến nông (0233-3550445)./.     
                                                        
                                                                                                     KT. GIÁM ĐỐC
                                                                                                    PHÓ GIÁM ĐỐC

                                                                                                            (Đã ký)
                                                                                                   Nguyễn Hữu Vinh
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây