THÔNG BÁO Lịch thời vụ và cơ cấu giống cây trồng vụ Hè Thu và Thu Đông năm 2021

Thứ hai - 26/04/2021 03:52
Ảnh: Internet
Ảnh: Internet

 

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
SỞ NÔNG NGHIỆP VAF PTNT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do -  Hạnh Phúc
Số: 707/TB-SNN Quảng Trị, ngày 20 tháng 4 năm 2021
 

 

 

THÔNG BÁO
Lịch thời vụ và cơ cấu giống cây trồng vụ Hè Thu
và Thu Đông năm 2021
                  

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã.
Theo Dự báo của Đài Khí tượng-Thủy văn tỉnh Quảng Trị, vụ Hè Thu 2021 nắng nóng có thể xảy ra gay gắt, tập trung từ tháng 5 đến tháng 8 với tần suất 2-3 đợt/tháng, trong đó tháng 8-9 nhiệt độ dự báo cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN) từ 0.5-1.00C. Lượng mưa dự báo xấp xỉ dưới TBNN, lưu ý cuối tháng 5 đầu tháng 6 có khả năng xuất hiện mưa tiểu mãn, tháng 7 đến tháng 9 dự báo lượng mưa ở mức thấp hơn đến xấp xỉ TBNN (đạt từ 80-90% TBNN). Mùa lũ năm 2021 bắt đầu từ đầu tháng 9, kết thúc vào tháng 11 và có khả năng xuất hiện 4-5 đợt lũ. Thời kỳ xuất hiện đỉnh lũ lớn nhất năm vào khoảng tháng 10.
Căn cứ Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 ngày 19 tháng 11 năm 2018; Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2013; 
Căn cứ đặc điểm khí hậu, thời tiết các tiểu vùng trong tỉnh; thời gian sinh trưởng các giống cây trồng; quy luật phát sinh, phát triển của sâu bệnh hại; 
Căn cứ đặc điểm của ruộng đất, tình hình sử dụng vật tư kỹ thuật, phương thức canh tác của nông dân trên địa bàn tỉnh;
Căn cứ ý kiến đóng góp của các địa phương và các đơn vị trong Ngành; 
Căn cứ tiến độ thu hoạch các loại cây trồng trong vụ Đông Xuân 2020-2021 và mực nước các hồ thủy lợi trên địa bàn tỉnh;

Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do nắng nóng, khô hạn và lũ lụt cuối vụ, đảm bảo sản xuất vụ Hè Thu và Thu Đông năm 2021 thắng lợi, Sở Nông nghiệp PTNT thông báo Lịch thời vụ và cơ cấu giống cây trồng chủ lực trong vụ Hè Thu và Thu Đông năm 2021 trên địa bàn tỉnh như sau:
I. Cây lúa
1. Cơ cấu giống
- Sản xuất phải sử dụng 100% giống lúa thuần ngắn ngày và cực ngắn. khuyến cáo sử dụng các giống lúa chất lượng cao, giống được thị trường ưa chuộng, cứng cây, chống đỗ ngã, ít nhiễm sâu bệnh và chịu nắng nóng tốt.
- Tăng cường sử dụng cấp giống nguyên chủng hoặc xác nhận, lượng giống gieo sạ từ 70 - 80 kg/ha.
 Các giống lúa cơ cấu vào sản xuất như sau:
+ Các giống lúa chủ lực: HN6, HT1, HC95, Bắc thơm 7, Đài thơm 8, Khang dân…;
+ Các giống lúa bổ sung: RVT, Thiên ưu 8, NA2, An Sinh 1399, Bắc Thịnh…;
- Các giống lúa triển vọng: (cơ cấu <10% diện tích của từng cánh đồng): TBT cực ngắn, VNR20, Dự hương 8, DCG66, QS447, DQ11, TBR97,...
2. Khung thời vụ
- Những vùng ruộng chủ động nước tưới, nhất là các xã vùng trũng huyện Hải Lăng, Triệu Phong phải bố trí thời vụ gieo cấy sớm từ đầu tháng năm, kết thúc gieo sạ chậm nhất đến 20/5/2021, để đảm bảo thu hoạch trước ngày 20/8/2021.
- Những vùng ruộng cao, ít bị ngập lũ, không chủ động nước tưới, lịch gieo sạ có thể bố trí muộn hơn nhưng phải đảm bảo thu hoạch trước 30/8/2021, chậm nhất đến ngày 5/9/2021 để tránh ngập lụt khi mưa lũ xảy ra.
Lịch gieo cấy lúa vụ Hè Thu 2021
 
TT Tên giống Thời gian sinh trưởng (ngày) Ngày gieo sạ Ngày trổ Ngày thu hoạch
1 RVT, HC95, Bắc thơm số 7 và các giống tương đương
95 + 5
 
10-20/5
15-30/7
 
15-30/8

2
Thiên ưu 8, Đài thơm 8, Khang Dân 18, HT1 và các giống tương đương 90 + 5 15-30/5
15-30/7
 
15-30/8
3 An Sinh 1399, HN6 và các giống tương đương 85 + 5 15-30/5
15-30/7
 
15-30/8
4 TBT cực ngắn và các giống tương đương 80+ 5 20/5-05/6 15-25/7 15-25/8
 II. Cây rau, màu và cây công nghiệp ngắn ngày
Mở rộng diện tích trồng lạc, dưa hấu, rau màu các loại trong vụ Hè Thu ở những chân đất đủ độ ẩm, chủ động tưới tiêu. Chú trọng chuyển đổi các diện tích đất sản xuất lúa Hè Thu thường xuyên thiếu nước, hiệu quả thấp sang các cây trồng cạn phù hợp, có hiệu quả kinh tế cao hơn. Tăng cường sản xuất ngô và các cây Vụ Đông khác ở vùng đất cao, ít bị ngập lụt khi mưa lớn xảy ra.
1. Cơ cấu giống
- Cây ngô: Sử dụng giống ngô NK54, CP888, LVN10, Thịnh Vượng 9999, HN88, HN 68, Nếp Nù, MX10,...
- Cây đậu xanh: Sử dụng giống ĐX208, ĐX044,...
- Cây lạc: Sử dụng các giống L14, L27, L23,…
- Cây dưa: Sử dụng các giống dưa 02 mũi tên đỏ, Thiên sơn 74, Trang nông TN547, Trang nông TN 755, Sugar Baby, Hắc mỹ nhân, Dưa gang, Dưa chuột.
- Khoai lang: Sử dụng các giống có triển vọng như: VC06, Khoai lang Nhật Bản ruột vàng, các giống khoai lang địa phương khác,...
2. Thời vụ gieo trồng
- Lạc, đậu xanh, ngô vụ Hè Thu: Tranh thủ thời vụ để gieo sớm khi đất đủ độ ẩm, cần lên luống cao và có rãnh để thuận lợi khi tưới và thoát nước.
+ Thời vụ gieo Lạc, Ngô Hè Thu: Cần kết thúc gieo trồng trước 5/6/2021.
+ Ngô vụ Thu Đông gieo từ 01/8-15/9/2021.
+ Thời vụ gieo Đậu xanh:  Cần gieo ngay sau khi thu hoạch lúa Đông Xuân để tranh thủ độ ẩm, kết thúc gieo trước 10/6/2021;
- Khoai Lang: Vụ Hè Thu trồng từ 5-15/5/2021 ở những vùng đất đủ độ ẩm. Vụ Thu Đông trồng từ 01/8-15/9/2021.
- Môn, Từ, Tía, Ném:
+ Môn trồng từ tháng 6-7/2021, khi đất đủ độ ẩm.
+ Từ, Tía trồng từ tháng 5-6/2021, khi đất đủ độ ẩm.
+ Ném vùng đồi trồng từ tháng 8-9/2021, khi đất đủ độ ẩm; vùng đồng bằng có thể trồng muộn hơn tuỳ theo mục đích sử dụng.
III. Cây công nghiệp dài ngày và cây ăn quả
1. Cơ cấu giống
- Cây cà phê: Trồng mới và tái canh cà phê phải sử dụng các giống cà phê chè Catimor có nguồn gốc, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, được các cấp có thẩm quyền công nhận. Tiếp tục xây dựng các mô hình thử nghiệm trồng mới, tái canh cà phê đối với các giống mới có triển vọng như: THA1, TN1, TN2, TN6, TN7, TN9.
- Cây hồ tiêu: Sử dụng các giống Tiêu Vĩnh Linh, Tiêu Cùa. Nguồn giống đưa vào sản xuất phải đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng.
- Cây cao su: Tập trung sử dụng các giống cao su phù hợp điều kiện thời tiết trên địa bàn Quảng Trị như: RRIV 124 (Lai Hoa), RRIC 121; RRIV 103, RRIC 100…; Giống đưa vào trồng phải có nguồn gốc, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, được các cấp có thẩm quyền công nhận. Để phòng chống ảnh hưởng gió bão, nên sử dụng cây giống ươm bầu có tầng lá để trồng.
- Cây ăn quả: Tùy điều kiện đất đai, cơ sở hạ tầng của từng địa phương để lựa chọn các giống cây ăn quả phù hợp đưa vào trồng như: Cam Vân Du, Cam xã Đoài lòng vàng, Cam V2, Quýt PQ1, Bưởi da xanh, Bưởi diễn, Ổi lê Đài Loan, Thanh long ruột đỏ, Chanh tứ thời, Chanh leo Đài Nông, Bơ 034, ...
2. Thời vụ trồng
- Vùng Đồng bằng: Trồng từ tháng 9-11/2021 khi có mưa, đất đủ ẩm.
- Vùng Hướng Hoá: Trồng từ tháng 6-9/2021 khi có mưa, đất đủ ẩm.       
IV. Đề nghị
1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã:
- Huy động  mọi nguồn lực, phương tiện để thu hoạch nhanh gọn vụ lúa Đông Xuân, đồng thời đẩy nhanh tiến độ làm đất để gieo cấy lúa vụ Hè Thu 2021 đảm bảo khung thời vụ.
- Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT/Phòng Kinh tế phối hợp với các Trạm Trồng trọt và BVTV, Trạm Khuyến nông cùng UBND các xã, phường, thị trấn; các HTX/THT sản xuất Nông nghiệp trên địa bàn tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn cơ cấu giống, lịch mùa vụ và kỹ thuật sản xuất, chuyển đổi các loại cây trồng trong vụ Hè Thu và Thu Đông 2021.
- Tuyệt đối không đưa vào sản xuất các loại giống không có lý lịch, không rõ nguồn gốc; Giống nhập khẩu chưa qua kiểm dịch thực vật; Giống chưa có Quyết định công nhận lưu hành của Bộ Nông nghiệp và PTNT hoặc tự công bố lưu hành theo quy định; Giống chưa được trồng thử nghiệm phù hợp trên đồng ruộng Quảng Trị.
-  Đẩy mạnh chuyển đổi mùa vụ và cơ cấu cây trồng tại những ruộng lúa có khả năng thiếu nước, để tăng hiệu quả sản xuất.
- Tiếp tục vận dụng cơ chế chính sách của Trung ương, của Tỉnh, đồng thời xây dựng các chính sách đặc thù của địa phương để đầu tư nguồn lực, tăng cường đẩy mạnh liên kết sản xuất, sản xuất theo chuỗi gắn với nâng cao chất lượng sản phẩm.
2. Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình Thủy lợi Quảng Trị:
Căn cứ Thông báo lịch thời vụ của Sở Nông nghiệp và PTNT để xây dựng kế hoạch mở nước sớm, đảm bảo cho các địa phương tổ chức làm đất, gieo cấy theo lịch thời vụ. Chủ động làm việc với các tổ chức dùng nước để ký kết lịch tưới đảm bảo, tuyệt đối không ký hợp đồng tưới ở các vùng ruộng cảnh báo khô hạn, cần phải chuyển đổi cơ cấu cây trồng.
3. Trung tâm giống Cây trồng - Vật nuôi tỉnh và các đơn vị sản xuất kinh doanh giống cây trồng trên địa bàn tỉnh:
Chuẩn bị đầy đủ các giống cây trồng đã được ban hành theo thông báo của Sở Nông nghiệp và PTNT, đảm bảo cung ứng kịp thời theo nhu cầu của các địa phương để phục vụ tốt cho sản xuất.
Trên cơ sở thông báo Lịch thời vụ và cơ cấu giống cây trồng vụ Hè Thu và Thu Đông năm 2021, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ điều kiện cụ thể tại địa phương để xây dựng Lịch thời vụ và cơ cấu giống cây trồng phù hợp trên địa bàn, đảm bảo sản xuất vụ Hè Thu và Thu Đông 2021 thắng lợi./.
 
  KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đã ký

Trần Thanh Hiền
 
   
   

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 1.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây