THÔNG BÁO Lịch thời vụ và cơ cấu giống cây trồng vụ Hè Thu và Thu Đông năm 2022

Thứ tư - 04/05/2022 03:23
Ảnh: Internet
Ảnh: Internet
 
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do -  Hạnh Phúc
Số: 837/TB-SNN Quảng Trị, ngày 19 tháng 4 năm 2022
 
THÔNG BÁO
Lịch thời vụ và cơ cấu giống cây trồng vụ Hè Thu
và Thu Đông năm 2022
                 
Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã.

Theo Dự báo của Đài Khí tượng-Thủy văn tỉnh Quảng Trị năm 2022 là năm xảy ra sự chuyển pha của ENSO nên các hiện tượng thời tiết, khí hậu như bão, áp thấp nhiệt đới, mưa, lũ,… thường có những diễn biến trái quy luật, bất thường; vụ Hè Thu 2022 nhiệt độ từ tháng 5 đến tháng 8 xấp xỉ và thấp hơn trung bình nhiều năm (TBNN) cùng kỳ với chuẩn sai phổ biết từ 0.5-2.00C, nắng nóng xuất hiện từ 2-3 đợt/tháng, nắng nóng gay gắt xảy ra trong tháng 7, qua tháng 8 nắng nóng giảm dần và kết thúc vào đầu tháng 9. Lượng mưa dự báo xấp xỉ cao hơn TBNN, tháng 5 lượng mưa cao hơn và đạt 100-140%, tháng 6 phổ biến ở mức xấp xỉ thấp hơn và đạt 70-110%, tháng 7 và tháng 9 xấp xỉ TBNN cùng kỳ và đạt 80-110%, lượng mưa tháng 8 xấp xỉ thấp hơn và đạt từ 70-90% TBNN cùng kỳ. Mùa bão, lũ năm 2022 xuất hiện sớm hơn so với trung bình hàng năm.
Căn cứ Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 ngày 19 tháng 11 năm 2018; Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ đặc điểm khí hậu, thời tiết các tiểu vùng trong tỉnh; thời gian sinh trưởng các giống cây trồng; quy luật phát sinh, phát triển của sâu bệnh hại;
Căn cứ đặc điểm của ruộng đất, tình hình sử dụng vật tư kỹ thuật, phương thức canh tác của nông dân trên địa bàn tỉnh;
Căn cứ sinh trưởng, phát triển và dự kiến thời gian thu hoạch các loại cây trồng trong vụ Đông Xuân 2021-2022 và mực nước các hồ thủy lợi trên địa bàn tỉnh;
Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do nắng nóng, khô hạn và lũ lụt cuối vụ, đảm bảo sản xuất vụ Hè Thu và Thu Đông năm 2022 thắng lợi, Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo Lịch thời vụ và cơ cấu giống cây trồng chủ lực trong vụ Hè Thu và Thu Đông năm 2022 trên địa bàn tỉnh như sau:
I. Cây lúa
1. Cơ cấu giống
- Chỉ đưa vào sản xuất các giống lúa ngắn ngày và cực ngắn (thời gian sinh trưởng khi gieo thẳng ≤ 95± 5 ngày), các giống đã có Quyết định lưu hành của Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp và PTNT; được ngành Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị khuyến cáo phù hợp trên địa bàn và có thị trường tiêu thụ, có hiệu quả kinh tế cao.  
- Giống đưa vào sản xuất phải đạt tiêu chuẩn về phẩm cấp theo quy định (giống nguyên chủng, xác nhận), tuyệt đối không sử dụng các giống lúa đã thoái hóa, thóc thịt làm giống. Lượng giống sử dụng gieo sạ từ 70 - 80 kg/ha.
- Cơ cấu tỷ lệ giống đưa vào sản xuất trên địa bàn không quá 30% diện tích cho mỗi giống. Các Hợp tác xã/THT nên cơ cấu từ 02 đến 03 loại giống lúa phù hợp từ bộ giống lúa khuyến cáo của tỉnh để tập trung thâm canh.
- Các giống lúa cơ cấu vào sản xuất như sau:
+ Các giống lúa chủ lực, sản xuất đại trà (cơ cấu 70% diện tích): ĐD2, HN6, HC95, Bắc thơm 7, Đài thơm 8, Khang dân, Dự hương 8, HT1…;
+ Các giống lúa bổ sung (cơ cấu <20% diện tích): VNR20, RVT, Thiên ưu 8, NA2, An Sinh 1399, Bắc Thịnh, Hà phát 3, ST24, ST25, DCG66…;
+ Đưa dần vào sản xuất các giống lúa đã khảo nghiệm có triển vọng (cơ cấu <10% diện tích): TBT cực ngắn, QR1, BQ, ĐB6,…
2. Khung thời vụ
- Những vùng ruộng chủ động nước tưới, nhất là các xã vùng trũng huyện Hải Lăng, Triệu Phong phải bố trí thời vụ gieo cấy sớm từ đầu tháng năm, kết thúc gieo sạ chậm nhất đến 25/5/2022 (đối với diện tích gieo sau ngày 20/5 đến 25/5 phải gieo sạ các giống có thời gian sinh trưởng ngắn và cực ngắn, dưới 90 ngày như: HN6, TBT cực ngắn,…) để đảm bảo thu hoạch trước ngày 25/8/2022.
- Những vùng ruộng cao, ít bị ngập lũ, không chủ động nước tưới, lịch gieo sạ có thể bố trí muộn hơn nhưng phải đảm bảo thu hoạch trước 30/8/2022, chậm nhất đến ngày 5/9/2022 để tránh ngập lụt khi mưa lũ xảy ra.
-  Riêng diện tích lúa bị hư hại do ảnh hưởng của mưa lũ bất thường trong vụ Đông Xuân tại huyện Hải Lăng, cần kịp thời vệ sinh đồng ruộng, làm đất bố trí thời vụ gieo cấy sớm hơn nhằm tránh ngập úng vào cuối vụ (gieo sạ từ 05-10/5/2022).
Lịch gieo cấy lúa vụ Hè Thu 2022
 
TT Tên giống Thời gian sinh trưởng (ngày) Ngày gieo sạ Ngày trổ Ngày thu hoạch
1 RVT, HC95, Bắc thơm số 7, ST24, ST25 và các giống tương đương
95 + 5
 
15-20/5
15-30/7
 
15-30/8

2
ĐD2, Đài thơm 8, Thiên ưu 8,  Khang Dân 18, VNR20, Hà phát 3, QR1 và các giống tương đương 90 + 5 15-30/5
15-30/7
 
15-30/8
3 An Sinh 1399, HN6 và các giống tương đương 85 + 5 20-30/5
15-30/7
 
15-30/8
4 TBT cực ngắn và các giống tương đương 80+ 5 20/5-05/6 15-25/7 15-25/8
 II. Cây rau, màu và cây công nghiệp ngắn ngày
Mở rộng diện tích trồng ngô, lạc, dưa hấu, rau màu các loại trong vụ Xuân Hè, Hè Thu, Thu Đông ở những chân đất đủ độ ẩm, chủ động tưới tiêu. Chú trọng chuyển đổi các diện tích đất sản xuất lúa Hè Thu thường xuyên thiếu nước, hiệu quả thấp sang các cây trồng cạn phù hợp, có hiệu quả kinh tế cao hơn. Tăng cường sản xuất ngô và các cây khác trong vụ Xuân Hè trên diện tích rau màu bị thiệt hại do mưa lũ bất thường trong vụ Đông Xuân, Vụ Thu Đông ở vùng đất cao, ít bị ngập lụt khi mưa lớn xảy ra.
1. Cơ cấu giống
- Cây ngô: Sử dụng giống ngô HN88, HN 68, LVN10, LVN99, LVN61, CP111,...
- Cây đậu xanh: Sử dụng giống ĐX208, ĐX044,...
- Cây lạc: Sử dụng các giống L14, L27, L23,…
- Cây dưa: Sử dụng các giống dưa 02 mũi tên đỏ, Thiên sơn 74, Trang nông TN547, Trang nông TN 755, Sugar Baby, Hắc mỹ nhân, Dưa gang, Dưa chuột.
- Cây mè (vừng): Sử dụng các giống mè vàng, mè đen,…
- Khoai lang: Sử dụng các giống có triển vọng như: VC06, Khoai lang Nhật Bản ruột vàng, các giống khoai lang địa phương khác,...
2. Thời vụ gieo trồng:
- Vụ Xuân Hè:
 Tùy theo tính chất đất, khả năng giữ ẩm và điều kiện tưới, tiêu để tranh thủ làm đất gieo trồng lại các cây trồng phù hợp như Ngô, Lạc, Dưa hấu, Mè (vừng), Đậu xanh…. Khân trương làm đất, tổ chức gieo trồng từ 20 -30/4/2022.
- Vụ Hè Thu:
Tranh thủ thời vụ để gieo sớm khi đất đủ độ ẩm, cần lên luống cao và có rãnh để thuận lợi khi tưới và thoát nước.
+ Thời vụ gieo Lạc, Ngô, Mè (vừng): Cần kết thúc gieo trồng trước 5/6/2022.
+ Thời vụ gieo Đậu xanh: Cần gieo ngay sau khi thu hoạch lúa Đông Xuân để tranh thủ độ ẩm, kết thúc gieo trước 10/6/2022;
+ Thời vụ trồng khoai lang: Trồng từ 5-15/5/2022 ở những vùng đất đủ độ ẩm.
+ Thời vụ trồng từ, tía: Từ tháng 5-6/2022, khi đất đủ độ ẩm.
+ Thời vụ trồng môn: Từ tháng 6-7/2022, khi đất đủ độ ẩm.
 - Vụ Thu Đông:
+ Thời vụ trồng Ngô: Trồng từ 01/8-15/9/2022.
+ Thời vụ trồng Khoai lang: Trồng từ 01/8-15/9/2022
+ Thời vụ trồng ném: Vùng đồi trồng từ tháng 8-9/2022, khi đất đủ độ ẩm; vùng đồng bằng có thể trồng muộn hơn tuỳ theo mục đích sử dụng.
III. Cây công nghiệp dài ngày và cây ăn quả
1. Cơ cấu giống
- Cây cà phê: Sử dụng giống chủ lực cà phê chè Catimor có nguồn gốc, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, được các cấp có thẩm quyền công nhận để đưa vào Trồng mới và tái canh. Xây dựng các mô hình thử nghiệm trồng mới, tái canh cà phê đối với các giống mới có triển vọng như: THA1, TN6, TN7, TN9.
- Cây hồ tiêu: Sử dụng các giống Tiêu Vĩnh Linh, Tiêu Cùa. Nguồn giống đưa vào sản xuất phải đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng.
- Cây cao su: Tập trung sử dụng các giống cao su mới, phù hợp điều kiện thời tiết trên địa bàn Quảng Trị và có năng suất cao như: RRIV 209, RRIV 124 (Lai Hoa), RRIC 121; RRIV 103, RRIC 100…; Giống đưa vào trồng phải có nguồn gốc, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, được các cấp có thẩm quyền công nhận. Để phòng chống ảnh hưởng gió bão, nên sử dụng cây giống ươm bầu có tầng lá để trồng.
- Cây ăn quả: Tùy điều kiện đất đai, cơ sở hạ tầng của từng địa phương để lựa chọn các giống cây ăn quả phù hợp đưa vào trồng như: Cam Vân Du, Cam xã Đoài lòng vàng, Cam V2, Quýt PQ1, Bưởi da xanh, Bưởi diễn, Ổi lê Đài Loan, Thanh long ruột đỏ, Chanh tứ thời, Chanh leo Đài Nông, Bơ 034, Sầu riêng Mon thong (Thái Lan),...
2. Thời vụ trồng
- Vùng Đồng bằng: Trồng từ tháng 9-11/2022 khi có mưa, đất đủ ẩm.
- Vùng Hướng Hoá: Trồng từ tháng 7-9/2022 khi có mưa, đất đủ ẩm.       
IV. Đề nghị
1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã:
- Huy động  mọi nguồn lực, phương tiện để thu hoạch nhanh gọn vụ lúa Đông Xuân, đồng thời đẩy nhanh tiến độ làm đất để gieo cấy lúa vụ Hè Thu 2022 đảm bảo khung thời vụ (với phương châm thu hoạch đến đâu làm đất gieo cấy đến đó).
- Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT/Phòng Kinh tế phối hợp với các Trạm Trồng trọt và BVTV, Trạm Khuyến nông cùng UBND các xã, phường, thị trấn; các HTX/THT sản xuất Nông nghiệp trên địa bàn tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn cơ cấu giống, lịch mùa vụ và kỹ thuật sản xuất, chuyển đổi các loại cây trồng, đặc biệt là tổ chức sản xuất lại trên diện tích bị thiệt hại do mưa lũ trong vụ Đông Xuân 2022.
- Tuyệt đối không đưa vào sản xuất các loại giống không có lý lịch, không rõ nguồn gốc; Giống nhập khẩu chưa qua kiểm dịch thực vật; Giống chưa có Quyết định công nhận lưu hành của Bộ Nông nghiệp và PTNT hoặc tự công bố lưu hành theo quy định; Giống chưa được trồng thử nghiệm phù hợp trên đồng ruộng Quảng Trị.
- Nghiêm chỉnh chấp hành Luật Trồng trọt; Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Chuẩn bị các phương tiện đấu úng để chủ động khắc phục tình trạng ngập úng trong thời điểm lúa mới gieo.
- Chỉ đạo các địa phương mở rộng diện tích sản xuất cây trồng vụ Hè Thu và Thu Đông để tăng thu nhập và nâng cao hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích, bù đắp sản lượng bị thiệt hại do thiên tai gây ra trong vụ Đông Xuân 2021-2022; Rà soát diện tích đất lúa không chủ động nước tưới, đất sản xuất lúa hiệu quả thấp để xây dựng kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, gắn sản xuất với thị trường tiêu thụ để mang lại hiệu quả cao hơn.
- Tiếp tục vận dụng cơ chế chính sách của Trung ương, của Tỉnh, đồng thời xây dựng các chính sách đặc thù của địa phương để đầu tư nguồn lực, tăng cường đẩy mạnh liên kết sản xuất, sản xuất theo chuỗi gắn với nâng cao chất lượng sản phẩm.
2. Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình Thủy lợi Quảng Trị:
Căn cứ Thông báo lịch thời vụ của Sở Nông nghiệp và PTNT để xây dựng kế hoạch mở nước sớm, đảm bảo cho các địa phương tổ chức làm đất, gieo cấy theo lịch thời vụ. Chủ động làm việc với các tổ chức dùng nước để ký kết lịch tưới đảm bảo, tuyệt đối không ký hợp đồng tưới ở các vùng ruộng cảnh báo khô hạn, cần phải chuyển đổi cơ cấu cây trồng.
3. Trung tâm giống Cây trồng - Vật nuôi tỉnh và các đơn vị sản xuất kinh doanh giống cây trồng trên địa bàn tỉnh:
Chuẩn bị đầy đủ các giống cây trồng đã được ban hành theo thông báo của Sở Nông nghiệp và PTNT, đảm bảo cung ứng kịp thời theo nhu cầu của các địa phương để phục vụ tốt cho sản xuất.
Trên cơ sở thông báo Lịch thời vụ và cơ cấu giống cây trồng vụ Hè Thu và Thu Đông năm 2022, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ điều kiện cụ thể tại địa phương để xây dựng Lịch thời vụ và cơ cấu giống cây trồng phù hợp trên địa bàn, đảm bảo sản xuất vụ Hè Thu và Thu Đông 2022 thắng lợi./.

 
 
Nơi nhận:                                           
- Như trên;
UBND Tỉnh;
- VP Tỉnh uỷ;                     
- VP HĐND Tỉnh;                                               
-   VP UBND  Tỉnh;                                                                                          
- Cục Trồng trọt; Cục Bảo vệ thực vật;
- GĐ Sở, Các PGĐ Sở;
- Trung tâm BVTV Vùng khu 4;                            
- Phòng NN&PTNT/Phòng Kinh tế các huyện, thành phố, thị xã;                              
- Trung tâm KN; Trung tâm giống CT-VN;
- Chi cục Thủy lợi;
- Công ty TNHH MTV QLKTCTTL;
- Đài PTTH và Báo Q.Trị; 
- Đài KTTV tỉnh;
- Lưu: VT, TTBVTV.
 
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đã kýTrần Thanh Hiền

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 1.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây