Khuyến Nông Quảng Trị một năm nhìn lại

Thứ năm - 25/01/2024 20:34
Năm 2023, Khuyến nông Quảng Trị đã trải qua 30 năm hình thành, xây dựng và phát triển, hệ thống khuyến nông Quảng Trị đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, từng bước đổi mới, trưởng thành, năng lực đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến cơ sở đã được nâng lên một cách rõ rệt. Nội dung và hình thức hoạt động ngày càng phong phú, đáp ứng cho từng giai đoạn phát triển, góp phần quan trọng vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh, thực sự trở thành cầu nối giữa: Nhà nước - Nhà khoa học - Doanh nghiệp - Nông dân
Khuyến Nông Quảng Trị một năm nhìn lại
       Hoạt động khuyến nông đã góp phần tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng đúng hướng, phù hợp với lợi thế từng vùng theo hướng chú trọng nâng cao hiệu quả, cùng với đó đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần đưa giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản của tỉnh đạt nhiều kết quả to lớn; đời sống vật chất và tinh thần của đại bộ phận nông dân được nâng cao, góp sức vào sự nghiệp xây dựng nông thôn mới. 
       Năm 2023, sản xuất nông nghiệp tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do thiên tai, dịch bệnh, sự bất ổn của tình hình chính trị, kinh tế thế giới nhưng với sự chỉ đạo sâu sát và quyết liệt của Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự phối hợp, hỗ trợ tích cực từ các Sở, ngành, địa phương; sự đồng hành của các doanh nghiệp và người dân trên địa bàn cùng với sự chủ động và quyết liệt trong tổ chức, chỉ đạo sản xuất của toàn ngành, nhiều mục tiêu cơ bản của ngành dự kiến sẽ đạt và vượt kế hoạch đề ra, khẳng định vị thế là “bệ đỡ” của nền kinh tế, góp phần ổn định kinh tế, chính trị, xã hội năm 2023 của tỉnh. 
       Phát huy thành quả 30 năm hoạt động khuyến nông, năm 2023 bám sát chức năng, nhiệm vụ, thực hiện tốt sự chỉ đạo của Tỉnh, mà trực tiếp là Sở NN & PTNT, Trung tâm khuyến nông tiếp tục đổi mới nội dung hình thức, đẩy mạnh chuyển giao nhiều TBKHKT, thông qua công tác đào tạo, thông tin tuyên truyền và xây dựng triển khai các dự án chương trình khuyến nông tren địa bàn tỉnh.
       Đối với công tác đào tạo huấn luyện, thông tin tuyên truyền, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị của ngành, Trung tâm đã phối hợp các đơn vị trong và  ngành đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, chuyển giao TBKT cho người dân. Năm 2023 Trung tâm thực hiện được 26 nội dung Trang Nông nghiệp phát sóng trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; biên soạn và xuất bản 12 số Bản tin Nông nghiệp với 11.200 cuốn cấp phát cho các ban, ngành, xã, NVKN, HTX,…của các huyện, thành phố trong tỉnh, thực hiện 20 nội dung chuyên mục bạn nhà nông trên báo Quảng Trị, biện soạn và xuất bản 700 bộ lịch nông vụ. Tham mưu cho Sở NN & PTNT tổ chức thành công Hội nghị 30 năm hoạt động khuyến nông có hơn 200 đại biểu tham dự.
       Đã tổ chức 07 lớp tập huấn thuộc chương trình tỉnh và TW; phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Quốc tổ chức 03 lớp tập huấn có 90 học viên tham gia; tổ chức 03 cuộc truyền thông có 150 người tham gia; tổ chức 01 diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp “Giải pháp sinh kế thích ứng và giảm thiểu rủi ro thiên tai tại cộng đồng” có 150 người tham gia; 01 tọa đàm về việc thực hiện nhiệm vụ của tổ KNCĐ, giải pháp phát triển khuyến nông cộng đồng tại vùng nguyên liệu có 100 người tham gia. Ngoài ra Trung tâm đã tổ chức và phối hợp với các ban ngành tổ chức hàng chục lớp tập huấn cho bà con nông dân trước và trong khi triển khai thực hiện MH.
       Ngoài việc thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương, nhiều tin, bài viết được đăng tải trên các bản tin của Trung tâm KN Quốc gia, Báo Nông nghiệp Việt Nam, báo Quảng Trị, trang Web của Sở Nông nghiệp và PTNT, trang web của Trung tâm Khuyến nông tỉnh... Thông qua công tác tập huấn chuyển giao và thông tin tuyên truyền, đã giúp người dân nắm được chủ trương của Đảng và Nhà nước trong nông nghiệp, các tiến bộ kỹ thuật mới, mô hình kinh nghiệm, cách làm hay để áp dụng vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao. 
       Năm 2023, Trung tâm tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình, dự án khuyến nông chuyển tiếp của năm 2022 và thực hiện mới 14 loại mô hình thuộc chương trình khuyến nông năm 2023 nguồn ngân sách tỉnh và chủ trì thực hiện 01 dự án khuyến nông Trung ương, phối hợp thực hiện 01 dự án KNTW, cụ thể như sau:
       Đối với hương trình trồng trọt, tiếp tục chỉ đạo chăm sóc mô hình sầu riêng trồng năm 2022. Mô hình sản xuất lúa hữu cơ sử dụng mạ khay máy cấy vụ Đông Xuân 2022 - 2023: Quy mô 14 ha có 17 hộ tham gia , lợi nhuận thu được từ 20 - 25 triệu đồng/ha. MH chuyển đổi đất lúa thiếu nước sang trồng ngô sinh khối liên kết tiêu thụ sản phẩm, 8,5 ha, lợi nhuận cao hơn 5,2 triệu đồng/ha so với trồng lúa trên cùng 1 chân đất, MH trồng thâm canh sầu riêng theo hướng VietGap; trồng chuối lùn bản địa ở xã A Ngo; MH lúa sạ cụm, vụ Hè Thu 2023, quy mô 2,0 ha, thực hiện tại thôn Thủy Ba Tây, Vĩnh Thủy, Vĩnh Linh, lợi nhuận thu được gần 30 triệu đồng/ha.
       Đối với chương trình chăn nuôi, tập trung chỉ đạo thực hiện chương trình cải tạo đàn bò 1.800 con tinh bò zêbu và 5.025 con tinh bò ngoại đạt 100% KH, nâng tỷ lệ đàn bò lai của tỉnh đạt khoảng 73%. MH nuôi bò thịt thâm canh, quy mô 20 con/02 MH (10 con/MH), thực hiện tại xã Triệu Trạch, xã Gio Châu, bò đưa vào nuôi là giống bò F1 3B và bò lai Bramand, kết quả tăng trọng bình quân 1.000g/con/ngày. MH nuôi lợn thịt an toàn sinh học theo hướng hữu cơ gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm, quy mô 45 con/09 MH (05 con/MH), thực hiện xã Vĩnh Thái,hiệu quả kinh tế đạt 40 triệu-100 triệu đồng/ mô hình
Đối với chương trình thủy sản, tập trung chuyển giao các đối tượng nuôi đặc sản có giá trị kinh tế cao, như mô hình nuôi cá leo trong lồng140m3, thực hiện tại xã Triệu Thượng, lợi nhuận thu được hơn 65.000.000 đồng; MH nuôi cá kình trong ao, quy mô 0,3 ha, thực hiện tại xã Trung Giang, MH nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh hai giai đoạn, quy mô 0,3 ha, thực hiện tại xã Vĩnh Lâm lợi nhuận đạt gần 700.000.000 đồng; MH ứng dụng công nghệ CPF (Composite - Polyurethane Foam) trong bảo quản sản phẩm trên tàu khai thác xa bờ (Dự án khuyến nông Trung ương 1 tàu (2 hầm), thực hiện tại xã Gio Việt, kết quả tỷ lệ hao hụt đá chuyến 1 khoảng  20% - 30%, chất lượng cá tươi hơn nên giá bán tăng lên 5 - 10%, thời gian bảo quản lâu hơn, lợi nhuận mỗi chuyến 200 triệu -300 triệu đồng. 
       Đối với hương trình lâm nghiệp, tập trung thực hiện các  Nông lâm kết hợp, chuyển hóa rừng keo lai từ gỗ nhỏ sang gỗ lớn; trồng rừng thâm canh cây gỗ lớn cây keo lai mô, nhằm khai thác tiềm năng thế mạnh vùng gò đồi.
       Ngoài thực hiện các chương trình khuyến  nông của tỉnh, Trung tâm triển kahi các dự án khuyến nông TW, để góp phần xây dựng vùng nguyên liệu gỗ rừng trồng, năm 2023 đã xây dựng 2 mô hình vườm ươm sản xuất giống cây lâm nghiệp,  với diện tích mỗi vườn ươm đạt 1.000 m2; đã đư ra thị trường 200.000 cây giống keo nuôi cấy mô chất lượng cao. Xây dựng mô hình trồng tràm năm gân với quy mô 10 ha .
       Để chuyển giao nhanh các TBKT mới vào sản xuất, Trung tâm đẩy mạnh thực hiện các sáng kiến khoa học kỹ thuật, các đề tài nghiên cứu khoa học, như  đề tài: “Nghiên cứu hoàn thiện quy trình thâm canh chuối Tiêu hồng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại huyện ĐaKrông, tỉnh Quảng Trị”; giống chuối nuôi cấy mô sinh trưởng và phát triển tốt, đồng đều và rút ngắn thời gian, năng suất trung bình 40 tấn/ha, cho lợi nhuận trung bình từ 80 đến gần 100 triệu đồng/ha; vừa qua hội đồng nghiên cứu của tỉnh nghiệm thu đánh giá kết quả đề tài đạt xuất sắt.  Đề tài nghiên cứu khoa học xây dựng mô hình thử nghiệm nuôi thâm canh cá chim vây vàng theo hướng VietGAP gắn với tiêu thụ sản phẩm, quy mô 0,2 ha, thực hiện tại  xã Hải An, huyện Hải Lăng. Sau gần 6 tháng thả nuôi, hộ gia đình đã thu hoạch được 2,7 tấn, cá đạt tỷ lệ sống 90%, giá bán 130.000đ/kg, lợi nhuận của mô hình 50 triệu đồng, lợi nhuận tính cho 1 ha là 250 triệu đồng.
        Năm 2023, là năm đánh dấu hoạt động Khuyến nông của tỉnh đã đi qua chặng đường 30 năm, hoạt động khuyến nông tiếp tục đổi mới nội dung tư duy phương pháp tiếp cận mới, để công tác chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đáp ứng nhu càu của người sản xuất. Trung tâm Khuyến nông tiếp tục bám sát các chủ trương, định hướng phát triển của ngành, địa phương, Chương trình Khuyến nông tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2025 đã được UBND tỉnh phê duyệt, để tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, đề án, nhiệm vụ khuyến nông phù hợp, đặc biệt là chủ trương tái cơ cấu sản xuất, xây dựng cánh đồng lớn, đẩy mạnh sản xuất theo chuỗi giá trị thông qua các mô hình liên kết, xây dựng các mô hình ứng dụng KHCN để sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp theo hướng hữu cơ, nông nghiệp sạch và thân thiện với môi trường.... góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Để thực hiện được mục tiêu này, đòi hỏi Lãnh đạo và toàn thể cán bộ viên chức, các tổ chức, đoàn thể trong toàn đơn vị phải tiếp tục nổ lực, chủ động, sáng tạo, linh hoạt, không ngừng đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt, huy động và sử dụng tốt nhất mọi nguồn lực để hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong năm 2024, xứng đáng là đơn vị đi đầu trong công tác chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho người dân trong tỉnh.
Trần cẩn – GĐ Trung tâm KN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây