NHÌN LẠI CÔNG TÁC XÂY DỰNG XÃ ĐIỂM TRONG QUẢN LÝ, BẢO VỆ RỪNG

Thứ ba - 11/07/2023 00:09
Xây dựng xã điểm về công tác quản lý, bảo vệ rừng là một chủ trương nhận được sự đồng tình, ủng hộ của chính quyền và nhân dân địa phương, nên hàng năm UBND xã điểm đã ban hành nhiều Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định... trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng. Qua đó, người dân có ý thức cao, chấp hành tốt các quy định của Nhà nước về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại địa phương.
NHÌN LẠI CÔNG TÁC XÂY DỰNG XÃ ĐIỂM  TRONG QUẢN LÝ, BẢO VỆ RỪNG

Xã Hải Lâm nằm về phía Tây Bắc của huyện Hải Lăng với Tổng diện tích rừng: 6.270,39ha. Trong đó diện tích rừng tự nhiên: 2.087,42ha; Rừng trồng: 4.182,97ha. Nhiều diện tích rừng của địa phương giáp ranh với các xã như: Phía bắc giáp xã Hải Thượng, Hải Phú và xã Hải Lệ - Thị xã Quảng Trị. Phía nam giáp Thị trấn Diên Sanh và xã Hải Trường. Phía đông giáp Thị trấn Diên Sanh. Phía tây giáp xã Hải Sơn, Hải Trường và huyện Đakrông. Là xã vùng gò đồi bán sơn địa, có địa hình phức tạp, nghiêng từ Tây sang Đông có nhiều khe, suối, sông chia cắt, có hồ Thác Kheo, hồ Khe Rò, hồ Cầu Mưng, hồ Choại, hồ Đập Thanh… đây là nguồn nước chủ yếu để phục vụ nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng(PCCCR) trong mùa nam nắng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của điều kiện thời tiết, nên vào mùa khô lưu lượng nước ít, mực nước thấp gây khó khăn trong việc dự trử nước.Từ tháng 4 đến tháng 9 là mùa nắng nóng khô hanh kéo dài gió Tây Nam thổi mạnh gây nắng nóng nhiệt độ cao từ 350C đến 380C làm cho thảm thực vật khô kiệt, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng là rất lớn. Vì vậy công tác phát triển lâm nghiệp là hết sức cần thiết và quan trọng. Năm 2014, thực hiện chủ trương của Chi cục Kiểm lâm, UBND huyện Hải Lăng và sự thống nhất của Cấp ủy chính quyền xã Hải Lâm tổ chức xây dựng xã điểm về quản lý, bảo vệ rừng tại xã Hải Lâm. Nhận thức được vai trò quan trọng, trong công tác xây dựng xã điểm, Đảng ủy, UBND xã đã quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện, qua đó đã tạo mối liên hệ mật thiết giữa UBND xã, Kiểm lâm địa bàn(KLĐB) và người dân trong việc xây dựng kế hoạch xã điểm về công tác quản lý, bảo vệ rừng. Từ khi xây dựng xã điểm về quản lý, bảo vệ rừng các ban ngành trong xã phối hợp tốt với KLĐB để tăng cường phối hợp bảo vệ và phát triển rừng. Xác định người dân là chủ thể trong việc xây dựng xã điểm bảo vệ rừng, KLĐB đã tích cực vận động truyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong bảo vệ và phát triển rừng tại địa phương. Từ hiệu quả mà mô hình mang lại, không chỉ hàng trăm ha rừng được bảo vệ tốt mà ý thức của người dân đã nâng lên rõ rệt, người dân tham gia nhiệt tình và đầy đủ trong các hoạt động tuần tra rừng, hội họp thôn xóm để phổ biến pháp luật BVR cho nhiều hộ dân khác.

Trong công tác xây dựng xã điểm về quản lý , bảo vệ rừng, vai trò của Hạt Kiểm lâm huyện là hết sức quan trọng, trong đó Hạt kiểm lâm đã quán triệt sâu rộng đến từng cán bộ công chức về các tiêu chí xây dựng xã điểm theo Quyết định số 08/QĐ-KL ngày 12/3/2007 của Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị. Hạt Kiểm lâm cùng Trạm Kiểm lâm Sông Nhùng trực tiếp làm việc với UBND xã Hải Lâm thống nhất việc xây dựng xã điểm theo các tiêu chí của Chi cục Kiểm lâm đề ra và công tác KLĐB xác định các tiêu chí và nhiệm vụ, nhiệm vụ trọng tâm cụ thể để KLĐB thực hiện và tham mưu cho Chủ tịch UBND xã thực hiện theo Quyết định số 83/2007/QĐ-BNN ngày 04/10/2007 của Bộ trưởng Bộ NN& PTNT. Hàng tháng và cuối năm theo định kỳ có sự kiểm tra, đôn đốc, giám sát, chỉ đạo, đánh giá KLĐB tham mưu cho Chủ tịch UBND xã thực hiện có hiệu quả. Các công trình bảo vệ rừng(BVR) được ưu tiên xây dựng cho xã điểm. Lập hồ sơ quản lý rừng, Xây dựng đề án hệ thống thông tin tín hiệu cảnh báo cháy rừng, xây mới 02 chòi canh lữa rừng và 10 km đường ranh cản lữa, lập quy hoạch, kế hoạch BVR cấp xã.

Để xây dựng mô hình xã điểm trong quản lý, bảo vệ, phát triển rừng thực sự có hiệu quả, kiểm lâm địa bàn phải là cầu nối giữa Chi cục, Hạt Kiểm lâm với lãnh đạo xã, người dân sở tại. Trong đó thực hiện tốt công tác tham mưu cho Chủ tịch UBND xã và thực hiện nhiệm vụ, nghiệp vụ theo Quyết định số 83/2007/QĐ-BNN, ngày 04/10/2007 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT về nhiệm vụ công chức kiểm lâm địa bàn cấp xã; Thực hiện tốt Quyết định số 08/QĐ-KL, ngày 12/3/2007 của Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị về 13 tiêu chí xây dựng xã điểm về công tác bảo vệ rừng. Phối hợp tốt với các ban ngành của xã để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Hàng năm KLĐB đã tham mưu cho chủ tịch UBND xã xây dựng phương án BVR, PCCCR và kiện toàn BCH BVR, PCCCR thành lập tổ, đội quần chúng BVR, PCCCR có các thành viên tham gia, các thành viên chủ yếu là lực lượng dân quân tự vệ và thanh niên của các thôn. Ký hợp đồng 02 suất khoán BVR, PCCCR trong các tháng mùa khô. Xây dựng phương án đấu tranh ngăn chặn, kiểm tra, kiểm soát lâm sản, phòng chống chặt phá rừng, phòng trừ sinh vật hại rừng trên địa bàn. Tổ chức thực hiện và bổ sung điều chỉnh hàng năm, hướng dẫn thực hiện đến các chủ rừng và nhân dân. Thống kê một cách cụ thể, chính xác các loại rừng, mục đích sử dụng, nắm các chủ rừng theo lô, khoảnh, tiểu khu.Tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về BVR của Nhà nước và của UBND xã quy định. Hình thức tuyên truyền: Họp dân, phát lịch tuyên truyền, tuyên tuyền trên loa phát thanh của thôn, xây dựng các bảng quy ước bảo vệ rừng, pa nô, áp phích...Thường xuyên theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp kịp thời, chính xác. Kiểm tra theo dõi sinh vật hại rừng thường xuyên. Xây dựng được Quy chế phối hợp giữa Công an, dân quân tự vệ và kiểm lâm địa bàn trong công tác bảo vệ rừng đã đưa vào thực hiện, hàng năm có đánh giá kết quả, có điều chỉnh bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Lưu trử hồ sơ, tài liệu liên quan đầy đủ theo quy định. Có tủ đựng hồ sơ riêng ở bàn làm việc tại trụ sở UBND xã.

Xác định được những khó khăn và thách thức trong công tác xây dựng xã điểm quản lý, bảo vệ rừng tại xã Hải Lâm, kiểm lâm địa bàn tham mưa cho cấp ủy chính quyền địa phương xã trong việc tăng cường công tác lãnh đạo xây dựng và triển khai thực hiện Quy hoạch BVR; tham mưu ban hành các chương trình kế hoạch, phương án BVR và huy động mọi nguồn lực để tổ chức thực hiện. Qua quá trình thực hiện đến nay ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát rừng của quần chúng nhân dân trên địa bàn đã được nâng lên rõ rệt, người dân trên địa bàn không tham gia các hoạt động kinh doanh, mua bán, vận chuyển trái phép lâm sản, không để xãy ra cháy rừng, các công trình bảo vệ rừng đã được đầu tư làm mới và tu sửa phục vụ có hiệu quả công tác bảo vệ rừng trên địa bàn. Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền, sự quan tâm ủng hộ của nhân dân thông qua công tác xây dựng xã điểm về quản lý, bảo vệ rừng, từ đó diện tích rừng của xã Hải Lâm ngày càng được quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững góp phần xây dựng nông thôn mới.

image 20230711112745 1

Phối hợp tuyên truyền lưu động về công tác bảo vệ rừng

Bài và ảnh: Võ Trung Dũng - Hạt Kiểm lâm huyện Hải Lăng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây