CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y TRÊN ĐỊA BẢN TỈNH TRONG THỜI GIAN QUA

Thứ năm - 21/09/2023 03:52
Cùng với sự phát triển kinh tế của tỉnh nhà, trong những năm qua, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã có những đóng góp không nhỏ trong công tác triển khai thực hiện các hoạt động chuyên ngành về thú y, nhằm bảo vệ cho ngành chăn nuôi của tỉnh phát triển liên tục, bền vững. Chi cục đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kịp thời các chính sách, chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, như ban hành các chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh, ngoài ra cũng khích lệ các tổ chức, cá nhân đầu tư, tái đầu tư vào sản xuất chăn nuôi. Trong những năm gần đây công tác quản lý về chăn nuôi và thú y trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đạt được kết quả nhất định.
CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y  TRÊN ĐỊA BẢN TỈNH TRONG THỜI GIAN QUA
1. Về lĩnh vực chăn nuôi
Tình hình sản xuất chăn nuôi trong những năm gần đây gặp nhiều khó khăn và bất lợi bởi các nguyên nhân đó là sự ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, dịch bệnh trên đàn vật nuôi thường xuyên xảy ra, cùng với sự biến động giá đầu vào (thức ăn, con giống, vật tư thú y tăng cao) gây ảnh hưởng đến việc tái đàn và phát triển sản xuất chăn nuôi, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh, sự phối hợp của các Sở, ban ngành, các địa phương, sản xuất chăn nuôi của tỉnh đang dần khôi phục và phát triển, nhiều dự án chăn nuôi bắt đầu đi vào hoạt động là động lực cho lĩnh vực chăn nuôi phát triển trong thời gian tới.
Năm 2022, tổng đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định, trong đó đàn lợn và gia cầm có xu hướng tăng. So với năm 2021, đàn vật nuôi ước đạt:  Đàn trâu: 20.800 con, tăng 0,19%; đàn bò: 56.900 con, tăng 0,10%; tỷ lệ bò lai Zebu đạt 69,68%, tăng 6,68%; đàn lợn: 193.700 con, tăng 9,38%; đàn gia cầm: 3.800.400con, tăng 6,96%. Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt 54.700 tấn, tăng 14,82% so với năm 2021.
Hình thức chăn nuôi đang chuyển dần sang chăn nuôi theo hướng trang trại, công nghệ cao và an toàn sinh học. Toàn tỉnh hiện có 629 trang trại chăn nuôi; trong đó, có trên 60 trang trại chăn nuôi có liên kết với các doanh nghiệp thức ăn chăn nuôi.
Các mô hình chăn nuôi theo phương thức công nghiệp, bán công nghiệp áp dụng các tiến bộ kỹ thuật như: giống mới năng suất cao; nuôi bằng chuồng kín, tự động hóa các khâu thức ăn, nước uống, tiêu độc khử trùng… ngày càng được áp dụng rộng rãi. Các giải pháp áp dụng xử lý chất thải chăn nuôi như Biogas, đệm lót sinh học ngày càng được nhân rộng góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả kinh tế và đảm bảo vệ sinh, an toàn dịch bệnh.
Trong năm 2022, đã có nhiều dự án chăn nuôi lợn đầu tư bắt đầu hoạt động như: Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (liên kết với Công ty Golden Star - quy mô 7.000 con thả giống trong tháng 5/2022); Trang trại chăn nuôi lợn công nghiệp  tại Vĩnh Hà (liên kết với Công ty CP - quy mô 6.000 con, thả giống trong tháng 5/2022); Trang trại chăn nuôi công nghệ cao khép kính Vĩnh Tú (quy mô 2.500 lợn nái, 20.000 lợn thịt) được khởi công trong tháng 5/2022 đã góp phần khôi phục và phát triển đàn lợn của tỉnh hiện nay và trong thời gian tới.
Việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất chăn nuôi và hình thành những mô hình liên kết theo chuỗi, đã góp phần quan trọng thúc đẩy ngành chăn nuôi của tỉnh phát triển theo chiều sâu, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả chăn nuôi.
2. Về lĩnh vực thú y
Để ổn định phát triển đàn vật nuôi, công tác quản lý dịch bệnh đóng vai trò vô cùng quan trọng. Trong thời gian qua, Chi cục đã thực hiện tốt việc quản lý và giám sát dịch bệnh, phát hiện sớm và xử lý kịp thời khi có dịch xảy ra, đặc biệt là dịch Viêm da nổi cục, Cúm gia cầm, LMLM gia súc, Dịch tả lợn châu Phi, bệnh hoại tử gan tụy cấp và đốm trắng trên tôm nuôi, hạn chế thiệt hại do dịch bệnh gây ra ở mức thấp nhất. Thường xuyên đổi mới phương pháp quản lý dịch bệnh và tăng cường công tác phòng dịch, tổ chức tốt các đợt tiêm phòng theo vụ và tiêm phòng bổ sung cho đàn vật nuôi.
Triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ: lấy mẫu xét nghiệm bệnh động vật để giám sát lưu hành mầm bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và thuỷ sản, giúp sớm phát hiện nhanh ổ dịch và làm cơ sở cấp giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh.
Hiện toàn tỉnh có 5 trang trại đã được cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh (ATDB) gồm: 02 trang trại chăn nuôi lợn ATBD đối với bệnh LMLM và 03 trang trại chăn nuôi gia cầm ATDB đối với bệnh Cúm gia cầm tại các huyện Triệu Phong (01 trang trại gà ), Vĩnh Linh (02 trang trại lợn), Cam Lộ (02 trang trại gà); có 12 cơ sở giết mổ (CSGM) động vật tập trung và 133 CSGM động vật nhỏ lẻ; có 9 CSGM động vật tập trung được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, riêng 133 CSGM động vật nhỏ lẻ không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP chỉ thực hiện ký cam kết ATTP với chính quyền địa phương theo quy định tại thông tư số 17 của Bộ nông nghiệp.
 Công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh được thực hiện tốt và thường xuyên. Chi cục đã tham mưu, đề xuất kịp thời các chính sách, các văn bản chỉ đạo, xây dựng đề án quy hoạch giết mổ gia súc, gia cầm tập trung đảm bảo vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm.
Về công tác quản lý thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi: việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền và đi đôi với đó thông qua các cuộc thanh tra, kiểm tra đã nâng cao nhận thức của người dân; các cơ sở chăn nuôi, cơ sở kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi chấp hành tốt các quy định của pháp luật về chăn nuôi và thú y góp phần đảm bảo các vấn đề về vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực chăn nuôi, thú y toàn tỉnh.
3. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật, thông tin tuyên truyền
Để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước thì công tác thông tin tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nhằm đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với người dân là việc làm vô cùng cần thiết. Trong những năm qua Chi cục đã chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan, các địa phương ban ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực chăn nuôi, thú y trên địa bàn toàn tỉnh. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức trực tiếp (hội nghị, tập huấn, các cuộc họp...), gián tiếp (tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng) về Luật Thú y, Luật Chăn nuôi, các văn bản hướng dẫn thi hành luật, ... Qua đó đã góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân trên toàn tỉnh.
Trong công tác thông tin tuyên truyền, Chi cục đã phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh, Đài truyền hình của Tỉnh thực hiện nhiều chuyên mục, phóng sự, tin bài về hoạt động chăn nuôi thú y như: Chuyên mục hướng dẫn chăn nuôi An toàn sinh học cho nông hộ; chuyên mục hướng dẫn phòng chống nắng nóng; đói rét cho đàn vật nuôi; chuyên mục khuyến cáo không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi; hướng dẫn tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi; hướng dẫn phòng chống các loại dịch bệnh động vật trên địa bàn, … ; cung cấp các tin bài cho Bản tin Nông nghiệp và trên trang Web của Sở nhằm đưa các tin tức, hoạt động chăn nuôi và thú y đến gần hơn với người dân.
Xác định trong thời gian tới, trước những thuận lợi và thách thức đan xen, toàn Ngành càng phải cố gắng, nỗ lực, tâm huyết hết mình, bắt kịp nhanh khoa học, công nghệ, chớp thời cơ, tạo được thế mạnh để vươn lên, góp phần tích cực để xây dựng ngành Chăn nuôi và Thú y của tỉnh ngày càng phát triển, lớn mạnh.
 
         Kiểm tra hoạt động buôn bán thuốc thú y

NGUYỄN TRUNG HẬU
Chi cục Trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây